آرشیف

2005-6-9

جام غور

تعداد از شاگردان ولایت غور که در فصل زمستان به کابل وهرات آمده اند به مشکلات زیاد مواجه اند

تعداد از شاگردان ولایت غور که در فصل زمستان به کابل وهرات آمده اند به مشکلات زیاد مواجه اند
 ( 4 فبروری 2006 برابر با 14 دلو 1384)
محمد آصف متعلم صنف دهم که باجمع دیگر از شاگردان جهت فراگیری کورس های کمپیوتر، انگلیسی وعلوم دیگر وارد شهر هرات شده اند از بلند بودن کرایه اطاق های شب باش واجورۀ کورس ها شکایت نمودند. ایشان همه ساله انتظار دارند تا مقامات ولایت با ایشان در مورد پرداخت اجورۀ کورسها وکرایۀ اطاق ها کمک نمایند .اما تا هنوز هیچ ارگان با ایشان همکاری نکرده است.به همین ترتیب بیش از سی شاگرد در کته سنگی کابل به مشکلات مشابۀ مواجه اند ونسبت مسدودست راه ها توان بر گشتن به غور را هم ندارند.
 
ریاست معارف ولایت غور در سال 1384 دچار بی ثباتی بوده است.
 ( 4 فبروری 2006 برابر با 14 دلو 1384)
جوزائی سال 1384 کمال الدین مودودی رئیس معارف ولایت غور از وظیفه اش إستعفا وخودر به حیث وکیل درپارلمان کاندید نمود .متعاقبا والی ولایت محمد شاه مجیدی را به حیث رئیس معارف پیشنهاد نمود .وبعد از گذشت مدت کوتاهی استاد عیدگل عازم به این سمت پیشنهاد وتقرر حاصل نمود واز یکماه به اینطرف  کمال الدین مودودی رئیس سابق معارف  از طرف مقام ولایت بحیث ریس معارف پیشنهاد گردیده است  این تغییرات موسمی در یک سال نشان میدهد که وضعیت معارف ولایت غور در سال 1384 قناعت بخش نبوده  مقام رهبری ولایت مصروف تغیر وتبدیل رئیس اداره بوده است
 
مردم ولایت غور از ریزش برف در مناطق این ولایت اظهار خورسندی میکنند.
( 4 فبروری 2006 برابر با 14 دلو 1384)
روز جمعه 3فبروری محترم داکتر جمعه گل یعقوبی طی تماس تلیفونی از چغچران مرکز ولایت غور اظهار داشت که تمام دشت ها وکوه های غور از برف پوشیده است وراه مواصلاتی بین ولایت وولسوالی ها مسدود میباشد با آنهم مردم به انتظار بهار سر سبز وپر طراوت اززوظعیت راضی به نظر میرسند. 
 
پانزده پروژه در ولايت غور به بهره بردارى سپرده شد 
 غور: آژانس خبرى پژواک ، ٨دلو 1384 برابر با 28 جنوری 2006
پانزده پروژه شامل  سرک ، مکتب، کلينيک صحى و حمام به مصرف بيش از ١٦٠ هزار دالر امريکايى درولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به بهره بردارى سپرده شد .   عبدالرحمن فرهنگ رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت غور به تاريخ ٨ دلو به آژانس خبرى پژواک گفت که کار اين پروژه ها طى سه ماه اخيردر چوکات پروگرام همبستگى ملى به پايه اکمال رسيده و روز گذشته در حضور مردم افتتاح گرديدند. فرهنگ،  جغل اندازى  سرک به طول ١٥ کيلو متر،اعمار  يک باب ليسه  ذکور و اناث  با گنجايش پنجصد شاگرد و يک کلينيک صحى  را در ولسوالى ياد شده ، شامل اين پروژه ها دانست. رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت غور ،علاوه کرد که اولين حمام عمومى و نمره    نيز شامل اين پانزده پروژه است که  در دو تايم جداگانه، براى مردان وزنان ساخته شده  که همزمان گنجايش يکصد نفر را دارا ميباشد. وی گفت : (( مردم ولسوالی لعل و سرجنگل ده درصد مصارف اين پروژه ها را ، از جيب شخصى خود کمک نموده اند و از این  پروژه ها بيش از ١٢٣٠٠  تن  مستفید ميشوند. )) مردم منطقه پروژه هاى ياد شده را مفيد دانسته اما بيشتر بر اعمار مراکز صحى و منابع آب آشاميدنى تاکيد دارند. جمعه گل  سى ساله یکتن از باشنده گان اين ولسوالی از فعاليتهاى پروگرام همبستگى ملى استقبال کرده ،اما گفت که مهمترین مشکلات  آنها ، کمبود کلينیک ونبود آب صحى آشامیدنی است که بايد بيشتر به آنها توجه شود. اما ريیس احیا و انکشاف دهات ولایت غور ميگويد که  پروژه های همبستگی ملی به خواست خود مردم ،عملى ميشود و باید مردم به پروژه هاى الويت بدهند که به آنها اشد ضرورت دارند. ولسوالی لعل و سرجنگل در حدود نود کيلو متری چغچران مرکز ولایت غور واقع است.
 
وزارت صحت عامه شفا خانۀ چغچران را کمک اساسی مینماید.
 (تاریخ 31 جنوری 2006 برابر با 11 دلو 1384 )
تمام شفاخانه ها وکلینک های ولایات  زیر پوشش مؤ سسات خارجی قرار دارند که علا وه از إکمال شفا خانه ها به داکتر های مؤظف معاش إمتیازی دالری میدهند.شفا خانۀ چغچران سابق زیر پوشش مؤسسۀ که از طرف فرانسوی ها حمایت میشد قرار داشت اما دوسال میشود که هیچ مؤ سسۀ به شفا خانۀ چغچران کمک نکرده که باعث دلسر دی داکترها وسائر پرسونل شده بود حال وزارت صحت عامه تصمیم گرفته است تا این کمبود را با پرداخت معاش بیشتر به کار مندان شفا خانۀ چغچران جبران نماید البته کلینیک های ولسوالی ها تحت حمایت مؤ سسات خارجی قرار دارد.
 
 تلیفون های دیجیتال در ولایت غور تا هنوز یکطرفه است.
 (دوشنبه  30 جنوری 2006 مطابق  10 دلو 1384)
          وزارت مخابرات با تخصیص دادن 45 خط تلیفون دیجیتال که با کود وشمارۀ این چنینی میباشد{042،2714212 برای مرکز ولایت غور مشکلات ادارات رسمی دولت در این ولایت را رفع نمود.  بدین ترتیب دفتر مقام ولایت میتواند بجائی استفاده از تلیفون های  اندل دار  بخاطر تأمین ارتباط با ادارات ذیربط از تلیفون های دیجیتال استفاده  نماید . اما این تلیفونها بخاط تأمین ارتباط به خارج از غور یکطرفه است طوریکه از غور میتوانند به کابل وجهان خارج تماس بگیرند واما از کابل وجهان خارج به این تلیفونها  تماس بر قرار نمیشود که علت آنرا وزارت مخابرات هم تا هنوز نمیداند. ناگفته نباید گذاشت که ولسوالی های غور از سال 1383 به اینطرف یک یک دستگاه تلیفون ثریا به سیستم بلنگ در دسترس دارند که با قیمت 50 سنت در دقیقه تماس را تأمین مینماید البته در تأمین ارتباط با تلیفون های ثریا  فاصله ها در تعین نرخ تأثیر ندارد.  ولایت غور تنها ولایتی  است که از امنیت نسبی بر خودار است ولی تا هنوز انتن های تلیفون همراه{ موبائل} به آن نصب نگردیده .
 
داکتر عبدالصبور داکتر شفاخانۀ چغچران شهید شد. (یکشنبه 29 جنوری 2006 برابر با 9 دلو 1384 )
با تأ سف إطلاع یافتیم که داکتر عبالصبور فرز ند میرزا گل آقا سر کاسی  ظهر شنبه 28 جنوری 2006 در أثر یک حادثۀ ترافیکی در منطقۀ بره خانۀ چغچران جان خودرا از دست داد وسه تن از همراهانش جراحت برداشتند.  موصوف در سال 1379 از انیستیتوت طب أطفال پوهنتون کابل فارغ وبعدا به شفا خانۀ چغچران توظیف شد او به کمال صداقت وایمانداری به مردم غور خدمت نموده درشرائط که ولایت غور به افراد مسلکی خصوصا داکتر نیاز شدید دارد شهادت داکتر صبور ضایعۀ خیلی بزرگ به حساب میآید بدین وسیله از خداوند برایش جنت الفردوس وبرای ورثۀ مرحوم صبر جمیل استدعا میتمایم. انا لله وانا الیه راجعون
 
  هئیات رسیده گی  به مشکلات  بیجا شده گان  داخلی به ولایات  غور  و هرات سفر  نمود
 (خبرگزاری باختر 25 جنوری 2006 برابر با 5 دلو 1384)  
 این  هئیات در نظر دارد  مشکلات بیجا شده گان  و مستحقین  کمک را بررسی  نمایند . هئیات دیگری  به این منظور  به  ولایت کنر  سفر نموده است . منابع  وزارت امور مهاجرین  و عو دت کننده گان  میگویند  امروز هئیاتی  به این منظور  به ولایات سرپل  و فاریاب  سفر   می نمایند .  ندیم رئیس نشرات  ان وزارت گفت:  هئیاتی  که به ولایات  غور و هرات  سفر نموده  حدود یک ونیم ملیون  افغانی را  به مستحقین  توزیع خواهند کرد . وبرای  ولایات سرپل  و فاریاب  ، کنر  و پکتیا  یک یک  ملیون افغانی اختصاص  داده شده است . در ولایات  سرپل  و فاریاب  1250  خانواده  عودت کننده  وبیجا شده  در کنرها  650  خانواده   و در پکتیا  300  خانواده  وجود دارد .
 
اشتراک یک وکیل ولایت غور در إجلاس لندن.  دوشنبه 23 جنوری 2006
محتــرمــه رقیـــه نـائل یکی از نماینده گان ولایت غور در پارلمان کشور به اسا س دعوت رئیس جمهور درجمع هشت تن نمایندگان پارلمان میباشد که همراه با رؤسائی ولسی جرگه ومشرانو جرگه در جلسۀ بین المللی لندن  شرکت مینماید. این جلسه به تاریخ 31 جنوری با آشتراک نماینده گان کشور های کمک کننده به افغانستان در لندن دائر ودور نمائی افغانستان را در پنج سال آینده در عر صه های حقوق بشر، امنیت، اقتصاد وسیاست ترسیم مینماید
 
یکشنبه 22جنوری 2006- 
طبق أخبار واصله از ولایت غور  امروز صبح ریزش برف در تمام ساحات ولایت غور مجددا آغاز شده است. درجه حرارت دربرخی مناطق مثبت بوده وبرف ها آهسته آهسته ذوب میشود انتظار میرود سال آینده سال  سرسبز وآبشار های دره ها وکوه های غور دیدنی باشد.
 
دو قاضی تحت تعقیب عدلی قرارگرفتند 
( آژانس اطلاعاتی باختر 28 جدی 1384 )
رئیس جمهوری پیشنهاد ستره محکمه را مبنی برعزل موقت دو قاضی منظور نموده است .  رئیس جمهوری کشور پیشنهاد ستره محکمه را مبنی بر عزل موقت قاضی عبدالمقیم عطارد رئیس دیوان امنیت عامه استیناف مرکز و قاضی نورالدین قاضی ولسوالی تولک ولایت غور منظور نمود. این دو متهم اند که از چوکات صلاحیت عدول نموده و نسبت به فرامین ریاست جمهوری در مورد تشدید مجازات در مورد اختطاف و قاچاق مواد مخدر اعتنا نکرده است . انها تحت تعقیب عدلی قراردارند.   یاد داشت سایت جام غور در ارتباط به خبر فوق که امروز چها شنبه 28 جدی از طریق آژانس اطلاعاتی باختر پخش گردیده است. قاضی نورالدین ویا ملا نورالدین باشندۀ قریۀ پشتای ولسوالی تیوره ولایت غور سه سال قبل به صفت قاضی ابتدائیۀ محکمۀ تولک ایفای وظیفه مینمود که به اتهام أخذ رشوه از وظیفه اش سبکدوش گردید.. بر طرفی آن قبل از فرمان رئیس دولت در مورد اختطاف وقاچاق مواد مخدرصورت گرفته . واز دوسال به این طرف سید نصیر فرزند سید عمر به حیث قاضی محکمۀ تولک ایفای وظیفه مینماید. علاوه ازان در ولایت غور هیچ مورد اختطاف گذارش نشده است . طوریکه اطلاع دارید محکمۀ مواد مخدر در ولایات تا هنوز تأسیس نشده است. شاید قاضی القضات از قاضی های خود در ولایات إطلاع نداشته باشد. همین قاضی القضات وهمین خبر بی موقع .
 
ریزش برف درولایت غور ارتباط پنج ولسوالی رابا مرکزآنولایت قطع نمود 
(باختر، 28 جدی 1384 برابر با 18 جنوری 2006 )
از اثر برفباری های اخیر سرک بین شهر چغچران مرکز ولایت غور وولسوالی های جنوب غرب آنولایت بروی ترافیک  مسدود گردیده است. برفباری و باد کویه در منطقه بندبایان  ارتباط ولسوالی های ساغر، دو لینه، شهرک ، تیوره و تولک را  با چغچران مرکز ولایت غور  قطع نموده است محمد اقبال مدیر فواید عامه ولایت غور گفت که در ایام زمستان در اثر برفباری ها ارتباط ولسوالی هابه مرکز و مرکزبولایت همجوارقطع میگردد. امسال باپلان تدابیری که روی دست گرفته شده در صورت منظوری بودیجه روزانه سه صدو سی مردکار به این منظور استخدام خواهدشد.
 
خانم صابره اولین زن چاپ انداز در افغانستان اولین زن چاپ انداز در ولایت غور افغانستان دیروز دریک مسابقه بزکشی قهرمان شد. 
  ( خبر گذاری باخترجدی 25 سال 1384 برابر با 15 جنوری 2006) خانم صابره اولین چاپ انداز زن دیروز در مسابقات بزکشی که در ولایت غور صورت گرفت توانست بزرا به دایره حلال برساند و تیم اش را پیروز سازد . مسابقات بزکشی میان 9 تیم بزکشی ولایت غور در مرکز ان ولایت راه اندازی گردیده بود. خانم صابره که عضویت تیم بزکشی ولسوالی چهارسده ان ولایت را دارد ازاین پیروزی نهایت مسرور بود سلسله مسابقات ادامه دارد . بزکشی یکی از ورزش های عنعنوی در کشور بوده که تاکنون صرف مردان به تیم بزکشی عضویت داشتند خانم صابره اولین زنی میباشد که به این ورزش ثقیل روی اورده 
 
امتحان کانکور در ولایت غور جدی 1384  (جدی 25 سال 1384 برابر با 15 جنوری 2006)
    امتحانات کانکور محصلین ولایت غور برخلاف سالهای قبل باری د یگر در چغچران مرکز ولایت غور بر گذار گردید.  قرار اطلاع این چانس در اثر توجۀ اساتیذ ولایت غور در پوهنتون کابل به خصوص استاد خالقداد فیروز کوهی ودلسوزی وزیر تحصیلات عالی صورت گرفته. استاد خالقداد فیروز کوهی سالهای قبل هم توجۀ قابل ملاحظۀ درین خصوص انجام داده که درحقیقت شایان تحسین است.   حضور 110 نفر از محصلین غور در فاکولته های مختلف پو هنتون کابل نتیجه توجه ودر حقیقت شهامت استاد مذ کور میباشد.  با وصفیکه برخی حلقات تنگ نظر وبی حوصله موصوف را به کمک خارج از حد قانون به غوری ها متهم کردند ودرین زمینه مقاله ها نوشتند با زهم فیروزکوهی درعزم خدمت به غوری ها مصمم باقی ماند وباری دیگر زمینۀ آخذ امتحان از شاگردان غور را در مرکز ولایت مساعد وشخصا از پروسۀ امتحانات مراقبت به عمل آورد.  چون عبور مؤفقانۀ همه شاگردان غور از مراحل مختلف امتحانات پوهنتون در سال های گذشته حقانیت فیروز کوهی را به إثبات رسانید.  امسال به تعداد 104 تن از محصلین غور به امتحان کانکور شرکت ورزیدند که از جمله چهار نفر شان از طبقۀ اناث بوده است.   قرار اظهار محترم استاد خالقداد فیروز کوهی که از جریان امتحان در چغچران نظارت نموده محصلین شامل در کانکو از لیسه های مرکزچغچران، ولسوالی لعل، تیوره وساغر بوده اند. سال گذشته نسبت سردی هوا وبعد مسافه محصلین غور نتوانستند در هرات که حورۀ امتحان تعین شده بود شرکت ورزند. امید واریم تعداد قابل ملاحظۀ از فرزندان غور توفیق شمول به پوهنتون را حا صل  ودر آینده گوشۀ از ضرورت ها ونیازمندی های مردم ولایت غور را درعر صه های مختلف حیات فرهنگی ،سیاسی ،علمی واجتماعی مرفوع گردانند . اینکه به چه تعداد ازمحصلین در پوهنتون راه میابند مربوط به خود شان است  
 
شروع برف در ولایت غور   (جدی 25 سال 1384 برابر با 15 جنوری 2006) 
  راپور های واصله از ولایت غور حاکی است که صبح امروز 14 جنوری ریزش برف شدید درتمام ساحات ولایت غور آغاز یافته است که به این ترتیب یأس ونا امیدی مردم غور نسبت خشکی وسردی شدید روز های قبل به امید واری به آینده تبدیل شده است. امید سال جاری سال سر شار از شادابی دطراوت در وطن ما باشد آمین. ضخامت برف تا سی سانتی متر گزارش میشود و دموای هوا بسیار گرم است. فعلاّ هم باران می بارد.
 
گشايش انجمن فرهنگی در غور
 (( از سایت بی بی سی فارسی، تاریخ 24 جدی 1384 برابر با 14 ماه جنوری 2006.)
نهاد فرهنگی موسوم به انجمن فرهنگی آموزش جوانان در ولايت غور در غرب افغانستان از سوی جوانان اين ولايت گشايش يافت.  اعضای اين انجمن هدف اصلی آغاز بکاراين نهاد را انسجام جوانان ولايت غور و کار برای برابری حقوق زن و مرد خوانده اند.      محمد محسن حکيمی يکی از اعضای اين انجمن اولين اقدام انجمن را داوطلب شدن ۴۰ تن از اعضای آن برای کار با اداره هلال احمر افغانستان خواند.     اما او گفت هنوز اين اعضای داوطلب آموزش های لازم را از سوی اداره هلال احمر افغانستان دريافت نکرده اند.
 
بازسازی رودخانه هريرود (تاریخ 7 جنوری 2006 برابر با 17 جدی 1384 )
بانک توسعه آسيايی اعلام کرده است که ۷۵ ميليون دلار را صرف بازسازی رودخانه هريرود می کند. در اعلاميه اين بانک آمده است که حدود چهار صد هزار از ساکنان کم در آمد اطراف اين رود خانه از اين پروژه بهره مند خواهند شد.  هدف اصلی از بازسازی رودخانه هريرود که در برگيرنده بخشهايی از ولايت هرات، رودخانه مرغاب واقع در بادغيس و ولايت غور می شود، بهبود در ميزان توليدات کشاورزی و مالداری (دامداری) ساکنان اطراف اين رود خانه خوانده شده است.  توماس پنيلا يک کارشناس امور آبياری بانک توسعه آسيايی گفته است که اين برنامه در ساختن نظام آبياری و تنظيم منابع آبی نقش مهمی خواهد داشت.
 
سرمای شدید  جان 60 هزار نفر را در غور تهدید  می کند
  (  6 حنوری 2006 برابر با 16 جدی 1384)
گزارش های  رسیده از ولایت  غور حاکی است که سرمای شدید  جان بش از 60  هزار خانواده را در آن ولایت  تهدید می کند . عبد الرحمن فرهنگ  رئیس انکشاف  دهات غور در تماس تیلفونی به هندوکش گفت: تااکنون  اقدام جدی و اساسی از س وی دولت وموسسات  ذیدخل دراین زمینه صورت نگرفته است. نگرانی رئیس   انکشاف دهات  ولایت غور درحالی  ابراز میگردد که از ولسوالی تیواره ولایت غور خبر می رسد که طی  روز های گذشته پنج طفل  جان خود  را به اثر شیوع امراض سیاه سرفه  وسرماه خوردگی  شدید از دست داده اند . مسوولین ولایت غور شیوع   مرض سیاه  سرفه را درولسوالی های دور افتاده  سرجنگل وتیواره  تائید می کنند . عبد الرحمن رئیس انکشاف  دهات گفت: " این مرض دراین  ولوسالی شیوع پیدا  کرده اما تا اکنون  کدام احصائیه دقیق از مرگ  ومیر اطفال خورد سال در دست  نیست." این درحالیست که  سال گذشته به دلیل  برف باری های شدید راه های بعضی  ازاین ولسوالی های مسدود گردیده  بود وچندین هوا پیما از فضا برای باشنده گان این مناطق کمک  رسانده بودند."
 
ترمینال میدان هوایی چغچران بازسازی گردید 
(( از سایت باختر نیوز 5 حنوری 2006 برابر با 15 جدی 1384)
ترمینال میدان هوایی شهر چغچران مرکز ولایت غور بعداز بازسازی امروز افتتاح گردید. ترمینال متذکره که در اثر جنگ های اخیر تخریب گردیده بود توسط وزارت فواید عامه بازسازی گردید. منبع افزود: یکپایه جنراتور به ظرفیت سی و پنج کیلو وات و حفریک حلقه چاه نیز شامل این پروژه میباشد . منابع مربوط میگویند بخاطر بازسازی ترمینال متذکره بیشتر از دو ملیون دالر از بودجه وزارت فواید عامه مصرف گردیده است .      
   
'تلفات' سرما در افغانستان
مقامات محلی ولايت غور در غرب افغانستان می گويند که سرمای شديد زمستان، حدود شش هزار خانواده را در ولسوالی های مختلف اين ولايت تهديد می کند.  يک مقام وزارت احيا و انکشاف دهات افغانستان در ولايت غور گفت که کمبود مواد خوراکی و عدم دسترسی کافی خانواده ها به امکانات صحی، مشکلات فراوانی را برای آنها بار آورده است.  نگرانی از وضعيت زندگی اين خانواده ها در ولايت غور در حالی مطرح می شود که باشندگان ولسوالی طيوره اين ولايت ادعا می کنند ظرف دو روز گذشته دست کم پنج کودک در اين ولسوالی از ابتلا به بيماری سياه سرفه جان داده اند.  مقامات وزارت صحت عامه افغانستان در ولايات غربی اگرچه در مورد اين خبر مشخص ابراز نظری نکرده اند اما می گويند که مشکلات ناشی از شدت سرما و نبود امکانات لازم در ولايت غور، احتمالا تلفاتی را سبب شده است.  رييس صحت عامه ولايت غربی هرات می گويد: "تاکنون از مرگ کودکان گزارشی نرسيده است اما خيلی دور از امکان نيست اگر چنين چيزی اتفاقی افتاده باشد."  او افزود: "ما به اين باور هستيم که احتمالا بيش از آنچه اعلام شده است از اثر سرما در غور تلف می شوند."  به گفته مقامات محلی در غرب افغانستان، سازمان خوار و بار جهانی (دبليو.اف.پی) تنها سازمانی است که حدود هشتاد تن مواد خوراکی را از پيش به ولايت غور انتقال داده است.  در اين حال مقامات وزارت صحت عامه افغانستان در کابل می گويند که هيچ گزارش رسمی در مورد بروز مشکلات صحی در ولایت غور به آنها نرسيده است.  عبدالله فهيم، مشاور در وزارت صحت عامه افغانستان به بی بی سی گفت که آنها امسال "تدابير لازم" را برای جلوگيری از وقوع تلفات انسانی در سرمای زمستان در ولايات دور افتاده از جمله غور، در نظر گرفته اند.  او گفت: "از سه ماه پيش بسته های داروی مورد نياز را به ولايت غور فرستاده ايم تا اگر در فصل زمستان راه ها مسدود می شود، باشندگان اين ولايت با کمبود دارو روبرو نشوند."  ده ها کودک در سال گذشته، در اثر ابتلا به بيماريهای سياه سرفه و سرخکان (سرخک) و به دليل نبود امکانات درمانی، در ولايات مختلف از جمله بدخشان، غور و هرات جان دادند.  برفباری ها سنگين در زمستان، سبب می شود راه های ارتباطی بيشتر ولايت دور افتاده افغانستان بسته شود و اين موضوع انتقال دارو و مواد خوراکی به اين ولايات را دشوار می کند.  مردم نقاط مختلف افغانستان، از جمله کابل پايتخت، با فرارسيدن فصل سرما، با مشکلات زيادی از جمله کمبود مواد سوختی و افزايش قيمت آن مواجه می شوند
 
سنگ تهداب لیسۀ یخن علیا گذاشته شد. أخبار از غور . شنبه 3 جدی  1384
سنگ تهداب لیسۀ یخن علیا با فرا رسیدن فصل زمستان در حال گذاشته شد  که شاه  عبدا لأ حد أفضلی والی ولایت غور جهت افتتاح دو کلینیک صحی در مناطق سر هلنگ وچهاردر صبح امروز وارد ولسوالی تیوره ولایت غور شد . مو صوف بعد از افتتاح کلینیک صحی سر هلنگ به مرکز ولسوالی رفته در مقر لیسۀ تیوره در جمع محاسن سفیدان وأهل معا رف ولسوالی تیوره سخنرانی نمود.این دوهمین سفر والی ولایت غور به ولسوالی تیوره از زمان تقررش میباشد .  لیسۀ یخن علیا از جملۀ چهار لیسۀ ذکور ولسوالی تیوره جایگاه دوم را بعد از لیسۀ مرکز تیوره دارد.با وصف اینکه درسال جاری از صنف دوازدهم فارغ داده است بعد ازینکه تعمیر آن تخریب گردیده تا هنوز تعمیر ندارد. نوت . گرچه فعلا فصل مناسب برای ساختن تعمیر نیست اما اینکه 3جدی برای افتتاح تعمیر لیسۀ یخن علیا تعین شده شا ید دلائل آن نزد والی صاحب ویا مسئولین دیگر ریاست محترم معارف غور باشد. به تعقیب بارش های هفته گذشته شب 27 قوس سال جاری برای اولین بار برف نازک همه ساحۀ ولایت غور را پوشید.امید امسال سال بر فی درغور باشد.