آرشیف

2014-11-4

جام غور

تظاهر کنندگان: رحمتی، عامل نا امنی است باید برکنار شود

 
سه شنبه 13 عقرب 1393 برابر است با 4 نوامبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
ده ها تن از باشندگان غور طی تظاهرات خواهان برکناری سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور از دولت مرکزی شدند، این تظاهر کنندگان با سر دادن شعار های "رحمتی، عامل نا امنی، جامعه مدنی و حقوق بشر آله دست رحمتی و غاصب پلان پنج شاروالی" در شهر فیروزکوه گرد هم آمده بودند.
شاه محمود شهاب همکار بخش خبر وبسایت جام غور که با چند تن از تظاهر کنندگان صحبت کرده، گفت: تظاهر کنندگان سرپرست ولایت غور را به اتهام دست داشتن در قتل جنرال احمد مرغاب و بی کفایتی در مدیریت که ناشی از نا امنی های اخیر غور و کشته شدن قاضی عبدالمجید فایزاست، متهم مینمودند.
این تظاهرات که ساعت 8 صبح امروز در شهر فیروزکوه راه اندازی شد بعد از 3 ساعت به  پایان رسید
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در مورد گفت، ما از اهداف آنان خبر نداریم که اینها کی هستند و چی میخواهند.
آقای خطیبی رابطه به این موضوع جزیات بیشتر ارایه نکرد.
گفته میشود که اختلاف نظر میان سید انور رحمتی والی غور و احمد فهیم قوماندان امنیه باعث شد تا در یک زمان دو بار تظاهرات با اشتراک افراد مختلف راه اندازی شود، نهاد های جامعه مدنی غور، جوانان و ادارات معترض علیه قوماندان امنیه راهپیمایی نمودند، اما از سوی دیگر تعداد از شهروندان فیروزکوه با سر دادن شعار ها علیه سرپرست ولایت غور سرک های فیروزکوه را بند ساخته و ساعت ها عبور و مرور بر این جاده ها غیر ممکن بود.
اشتراک کنندگان این دو مظاهره بی کفایتی در مدیریت، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، زورگویی و اتهام قتل جنرال احمد مرغاب را بر سرپرست ولایت غور و همچنان قوماندان امنیه آن ولایت ربط میدادند.

<div dir="rtl" justify;"="">