آرشیف

2016-5-10

جام غور

تظاهرات مردم لعل در اعتراض به تغییر مسیر خط انتقال برق توتاپ

تظاهرات مردم لعل در اعتراض به تغییر مسیر خط انتقال برق توتاپ

صد ها تن اعم از فعالان مدنی، کسبه کاران و مردم عام ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در اعتراض به تغییر مسیر خط انتقال برق ترکمنستان تظاهرات کردند.
معترضان می گویند که دولت در طول سال های گذشته به ویژه در پانزده سال اخیر، حقوق باشندگان مناطق مرکزی افغانستان را پایمال کرده است.آنها به نبود برق، سرک، پروژه های توسعه ای در این ولایات اشاره کرده اند.
روز گذشته نهاد های مدنی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، نیز از انتقال برق توتاپ از مسیر بامیان حمایت کردند.
پروژه انتقال برق ترکمنستان موسوم به توتاپ ۵۰۰ کیلو ولت برق صادراتی این کشور را پس از عبور از ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان می رساند.
شرکت آلمانی فیشنر که مسئولیت تطبیق این پروژه را به عهده دارد، مناطق مرکزی افغانستان مانند بامیان را به دلیل امنیت مناسب ترین مسیر برای عبور این خط برق تشخیص داده است.
دولت افغانستان اما می خواهد که این خط برق را از مسیر سالنگ انتقال دهد. این موضوع از چند روز بدین سو به سرخط خبرها تبدیل شده و اعتراض های گسترده را در پی داشته است.
اخیراً رئیس جمهور کشور کمیسیونی را به خاطر بازنگری پروژه توتاپ توظیف نموده است.