آرشیف

2019-5-31

جام غور

تحول مثبت در ولسوالی پرچمن ولایت فراه
عبدالظاهر مبارز و عبدالولی مبارز دو باره به دولت پیو ستند
در پی حمله گسترده سال گذشته طالبان بالای مرکز ولسوالی پرچمن در ولایت فراه، داود مبارز ولسوال سابق پرچمن، به ظن همکاری با طالبان تو سط نیرو های امنیتی دولت باز داشت شد و فعلا به زندان به سر میبرد. برادرانش نیز ساحه ای حکومت را ترک‌ کردند.
این دو برادر، عبدالولی وعبد الظاهر مبارز، اما بعد از  یکسال دو باره  به دولت پیوستند. پیوستن این دو برادر احتمالا بر سر نوشت داود مبارز که در بند دولست است، نیز تاثیر داشته باشد.
به نقل از گزارش ها، این دو برادر با مشورت مقامات و بزرگان ولسوالی تیوره به چنین تصمیمی دست زده اند و باعث بهتر شدن امنیت ولسوالی های همجوار پرچمن خواهد شد.

تحول مثبت در ولسوالی پرچمن ولایت فراه