آرشیف

2016-5-1

جام غور

تجلیل با راهپیمایی، از روز جهانی کار گر در فیروزکوه

شماری از مردم در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، از اول می "روز جهانی کارگر" با راهپیمایی و شعار های "ما کار میخواهیم" تجلیل و گرامیداشت بعمل آوردند.
از روز جهانی گارگر در غور در حالی گرامیداشت بعمل می آید که در شهرهای بزرگ جهان، مردم  به مناسبت این روز با برگزاری مراسم های باشکوه، خواستار اصلاح قانون کار و ازدیاد معاش و سایر خدمات اجتماعی برای کارگران می شوند اما مردم غور بخاطر نبودن زمینه های کاری این روز را با راهپیمایی و خواستن کار، تجلیل کردند.
محمد جمعه یکی از کارگران در شهر فیروزکوه که تازه از ایران برگشته، میگوید: " یک هفته است که هرصبح برای پیدا کردن کار در چوک منار فیروزکوه می آیم، دو روز را کار کردم و 5 روز دیگر بیکار ماندم"
به گفته محمد جمعه، وی از بیکاری از کشور ایران به افغانستان برگشته است، اما نبود کار در فیروزکوه وی را نا امید کرده و می گوید که اگر با مزد کم هم برایش کار پیدا شود حاضر است انجام دهد.
او افزود:"فقط بعضی روزها اگر کاری هم گیرم می آید (به مزدوکاری می روم)، از سر صبح تا نزدیکی های شام فقط در بدل ۲۰۰ افغانی کار می کنم که قیمت تهیه نان خشک برای خانواده ام را نیز پوره نمی کند".
تنها کارگران روزمزد نیستند که از بیکاری و نبود شغل شکایت دارند، ده ها جوانان تازه فارغ از پوهنتون های کشور از بیکاری رنج میبرند.
قابل ذکر است که چند سال قبل اتحادیه زیر نام "بیکاران ولایت غور" در فیروزکوه ایجاد شد که همه اعضای آن فارغان پوهنتون های مختلف کشور بودند.
 
یکشنبه 12 ثور 1395 برابر است با اول می 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور