آرشیف

2015-3-22

جام غور

تجلیل از روز دهقان در فیروزکوه

یکشنبه ۲ حمل ۱۳۹۴ برابر است با ۲۲ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

از روز دهقان طی محفل با حضور داشت مقامات اداره محلی، دهاقین و مردم عام در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، تجلیل بعمل آمد.
محمد امین توخی معاون و سرپرست ولایت غور ضمن تبریک گفتن سال نو و روز دهقان فعالیت ها و کارکرد های اداره محلی در بخش های حکومت داری، انکشاف و امنیت صحبت نموده و همکاری مردم را در تامین امنیت موثر خواند.
آقای توخی نقش دهاقین را در مبارزه با مواد مخدر مهم دانست و از آنان خواست تا با استفاده از زراعت مشروع زندگی خود و دیگران را احترام بگذارند.
در همین حال، جمعه خان باختری سرپرست ریاست زراعت آبیاری و مالداری غور ضمن تبریک گفتن روز دهقان برای تعداد از دهاقین تخم های اصلاح شده بزری را توزیع نمود.
نمایشات وسایل کار توسط دهاقین، نهال شانی، اتن ملی و  نمایشات ورزشی بخش دیگر از محفل بود که با تشویق مردم مورد استقبال قرار گرفتند.