آرشیف

2017-7-12

جام غور

تا پنج ماه دیگر نخستین فابریکه تولید لبنیات در فیروز کوه آغاز به کار میکند

مسئولین در ریاست زراعت غور حین گذاشتن سنگ تهداب نخستین فابریکه تولید لبنیات به ارزش 5700000 افغانی در این ولایت میگویندکه قرار است تا پنج ماه آینده کار ساختمان این فابریکه به ارزش 5700000 افغانی در سه مرحله تکمیل شود.

عبدالتواب تاءب ریس اداره زراعت غور میگوید که بعد از تکمیل شدن ساخت وساز این فابریکه ،آنان میتوانند که ضرورت لبنیات مردم این ولایت را با کم ترین قیمت مرفوع سازند.

بگفته ریس زراعت غور هزینه ساخت این فابریکه از بودجه غیر مشروط پرداخته میشود.

ازسوی دیگر غلام ناصرخاضع والی غور ساخت نخستین فابریکه تولید لبنیات را کار تشویقی برای مالداران خوانده وابراز امیدواری میکند که عرضه لبنیات درغور توسعه وگسترش یابد.

والی غور ازشرکت سازنده این فابریکه خواست تا در معیاد قرار داد شده کار این پروژه را به اتمام برساند.

گفتنی است که بعد از پروژه باغداری این دومین پروژه است که ازسوی وزارت زراعت در غور ساخته میشود.