آرشیف

2016-8-28

جام غور

بیش از ۳۷ هزار طفل در غور از واکسین پولیو باز ماندند

مسوولان ریاست صحت عامه غور می گویند که از اثر نا امنی در ولسوالی های پسابند و تیوره ولایت غور (۳۷۲۶۵) طفل از واکسین پولیو یا فلج اطفال باز ماندند.

داکتر نسیم دولتی مسوول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غور به رسانه ها گفته است که در ولسوالی پسابند به تعداد (۲۵۴۱۰) کودک و در ولسوالی تیوره (۱۱۸۵۵) کودک زیر ۵ سال به دلیل نا امنی از تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال، بازماندند.

قابل ذکر است که کمپاین بهاری واکسین پولیو نیز در ولسوالی پسابند ولایت غور به علت نبود امنیت از تطبیق باز مانده بود.

قرار است فردا دوشنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر ولایت غور آغاز گردد.

ولایت غور در حال حاضر عاری از واقعات پولیو یا فلج اطفال است، اما این که در ولسوالی های پسابند وتیوره آن ولایت بنابر نبود امنیت این روند از تطبیق باز ماند، نگرانی های بوجود آورده که ممکن سال های بعدی این ولایت عاری از واقعات پولیو نبوده باشد.

تطبیق واکسین یکی از خدمات مؤثر و ارزان برای کاهش مرگ ومصابیت اطفال کمتر از ۵ سال میباشد. مردم با پوشش بلند واکسین از مرگ و معلولیت ناشی از امراض قابل وقایه توسط واکسین، محافظت میگردند.هدف عمده از خدمات تطبیق واکسین کاهش دادن میزان مرگ و میر و مصابیت اطفال کمتر از ۵ سال است.