آرشیف

2016-4-9

جام غور

بیش از یک هزار کیلوگرام مواد مخدر در ولایت غور حریق شد

مقدار (۱۳۱۲) کیلوگرام مواد مخدر که بیشتر آن از نوع تریاک بود، از سوی مقامات محلی در آن ولایت حریق گردید.

جنرال غلام مصطفی محسنی قوماندان امنیه غور می گوید که این مواد که شامل تریاک، هیرویین، چرس و مشروبات الکولی است، طی 4 سال گذشته در عملیات مختلف نیروهای امنیتی و پولیس مبارزه با مواد مخدر بدست آنان افتاده بود.

قوماندان امنیه غور افزود، در بیشتر عملیات های نیروهای امنیتی قاچاقبران مواد مخدر نیز دستگیر شدند که درحال حاضر در محبس بسر میبرند.

در همین حال، غلام ناصر خاضع والی غور می گوید که اداره محلی از زرع و کشت مواد مخدر در سال روان در آن ولایت برنامه های روی دست دارند که با عملی ساختن آن کشت مواد مخدر به صفر تقرب خواهد کرد.

اما، تعداد از مردم می گویند که اداره محلی همه ساله پروگرام های جهت محو کوکنار روی دست میگیرد که این کار نه تنها که زرع کوکنار را کاهش نداده بلکه قاچاق آن نیز بیشتر شده است.

عبدالولی باشنده قریه تسرقی فیروزکوه میگوید که سال گذشته پولیس به قریه آنان جهت محود کشت تریاک آمده بودند، در یک منطقه که تریاک آن جمع آوری شده بود بخاطر عکس گرفتن چوبک های از ثمر افتاده تریاک را با چوب و بیل از زمین کندن، اما مناطق که بیشترین تریاک داشت و تاحال شیره اش جمع آوری میشد اصلا کسی آنرا صدمه نرساند.

بیش از یک هزار کیلوگرام مواد مخدر در ولایت غور حریق شد

بیش از یک هزار کیلوگرام مواد مخدر در ولایت غور حریق شد