آرشیف

2017-12-13

جام غور

به هزینه ۱۶ میلیون افغانی نخستین فارم گاو های شیری در غور آغاز به فعالیت نمود

برای نخستین بار فارم تحقیقات و نمایش گاو های شیری به هزینه ۱۶ میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به فعالیت آغاز نمود.
عبدالتواب تائب، رییس زراعت و مالداری غور می گوید که با ایجاد این فارم حیوانی تمامی نیازمندی های لبنی شهروندان فیروزکوه مرفوع می گردد.
به گفته وی، ۲۰ فرد گاو شیری را از کشور ایران خریداری نموده و قرار است در آینده نزدیک محصول لبنی آن وارد بازار شود.
آقای تائب به رسانه ها گفته است که هدف از ایجاد این فارم، ترویج فرهنگ عرضه محصولات لبنی در میان مالداران این ولایت است.

چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور