آرشیف

2017-10-10

جام غور

به هزینه بیش از ۷ میلیون افغانی دو پروژه در غور به بهره برداری رسید

دو پروژه که شامل ساخت ۵۰۰ متر دیوار استنادی و سیل بر به مساحت ۸۴۰ متر مربع است، به هزینه  (۷۲۴۰۰۰۰) میلیون افغانی در غرب فیروزکوه تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
در خبرنامه که از جانب ریاست احیاء و انکشاف دهات غور به رسانه ها رسیده، آمده است که این دو پروژه در ساحه میدان بره خانه تطبیق و 450 فامیل از سهولت های ترانسپورتی بهرمند و از خطر سیلاب ها مصوءن گردیدند.
گفتنی است درطی سال روان ۳۷ پروژه مختلف توسط برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاوانکشاف دهات در قریجات مختلف ولسوالی های شهرک، دولینه، لعل و سرجنگل، دولتیار و فیروزکوه تحت کار است که تا چند هفته دیگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
 
سه شنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور