آرشیف

2019-9-24

جام غور

به هزینه بیش از ۷ میلیون افغانی، انتظارگاه شفاخانه ولایتی غور به بهره برداری رسید

انتظارگاه شفاخانه ولایتی غور به مساحت ۲۵۰ متر مربع در صحن آن شفاخانه به هزینه ۷ ملیون ۱۷۷ هزار افغانی از سوی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری به پایه اکمال رسید، که در یک وقت گنجایش ۲۵۰ تن را در بخش های مردانه و زنانه دارد.
غلام ناصر خاضع، والی غور در مراسم گشایش انتظارگاه گفت، این ساختمان سهولت بزرگ را برای پایواز های مریضان فراهم می کند و از ازدحام در دهلیز و اتاق مریضان جلوگیری بعمل می آورد.
دوکتور جمعه گل یعقوبی، رییس صحت عامه و دوکتور نصیر نذیری، سرپرست شفاخانه ولایتی ضمن قدردانی از ریاست جمهوری که در رفع ازدهام در شفاخانه ها اقدام نموده، از شرکت ساختمانی خواست تا در رفع کمی ها و نواقص موجود تعمیر همکاری نمایند.
ریاست جمهوری بر علاوه یک باب انتظارگاه، اعمار یک محراب مسجد، ، یک باب جمنازیوم و یک باب صالون اجتماعات را از طریق دفتر واحد عملیاتی حمایوی در اول حمل ۱۳۹۸ براه انداخت که کار بالای پروژه های یاد شده جریان دارد.

دوشنبه اول میزان ۱۳۹۸ برابر است با ۲۳ سبتامبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور