آرشیف

2014-11-1

جام غور

به هزینه بیش از ۷ ملیون افغانی سه پروژه در فیروزکوه به بهره برداری رسید

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با اول نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
سه پروژه انکشافی در قریه جات پله و برجک، تسرقی و دهن کاسی مربوط فیروزکوه، مرکز ولایت غور،  به هزینه (۷۴۹۷۷۵۰) افغانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این پروژه ها شامل ترمیم و جغل اندازی سرک، پلچک، دیوار های استنادی و کانال آب زراعتی است که از بودجه برنام ثبات وزرات احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی در فیروزکوه تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
گفته شده که از این پروژه ها به تعداد ۹۱۵ فامیل یا ۶۴۰۰ تن مستفید گردیده اند.
محمد امین توخی معاون ولایت غور و رئیس برنامه ثبات فیروزکوه در محفل افتتاح این پروژه ها گفت: بازسازی نهه نیم کیلومتر سرک، ساختن ۱۲ پایه پلچک، اعمار ۵۰ متر دیوار استنادی گابین و ساخت ۸۵ متر کانال کانگریتی بشمول ۲۵ متر سنگ کاری شامل این پروژه ها است که در فیروزکوه به بهره برداری رسیده است.
آقا توخی افزود، هدف اصلی این پروژه ها آوردن صلح و ثبات در مناطق است، نامبرده از همکاری های مردم در امر تامین امنیت و آوردن ثبات قدردانی کرد.
انجینر تاج محمد زلال رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت غور از سهم گیری شورای انکشافی در تطبیق پروژه ها اظهار خرسندی نمود و گفت، ظرفیت کاری و مدیریتی شوراهای انکشافی قریه جات به مرور زمان بلند رفته که بیشتر اوقات در امر تطبیق پروژه ها قبل از زمان تعیین شده پروژه ها را تکمیل مینمایند.
حاجی سلطان محمد رییس شورای انکشافی دهن کاسی ضمن قدردانی از فعالیت های اداره محلی و توجه دولت در امر بازسازی و نوسازی گفت، کانال که به تازگی کار شده 80 سال قدامت دارد، این کانال قسمت های مهم شهر فیروزکوه و فامیلهای شمال آنرا بشمول ادارات دولتی زیر آب قرار میدهد.
 
 

<img alt="" data-cke-saved-src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/DSCF1623.JPG" src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/DSCF1623.JPG" width:1024px"="">