آرشیف

2018-1-1

جام غور

به هزینه بیش از ۳ میلیون افغانی دو پروژه آبرسانی در غور به بهره برداری رسید

دو پروژه آبرسانی به هزینه ۳ میلیون و ۸۶۹ هزار افغانی در ولسوالی های لعل و سرجنگل و فیروزکوه ولایت غور مورد استفاده قرار گرفت.
در خبرنامه ی که از جانب ریاست احیاء و انکشاف دهات غور به رسانه ها رسیده، آمده است که این‌پروژه با ۲۵ درصد سهم‌مردم از بودجه برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
پروژه های یاد شده در قریه جات گرگک ولسوالی لعل و غنده سنگ فیروزکوه عملی شده که ۱۸۰ فامیل به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کردند.
قابل ذکر است که هفته ی قبل چهار پروژه آبرسانی درقریه جات نوشوره، جلیسو، سیاه کوه وسرخ جوی ولسوالی لعل وسرجنگل به هزینه ۳۸۷۵۰۰۰ افغانی از طریق برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستایی این وزارت تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت.

دوشنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۶ برابر است با اول جنوری ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور