آرشیف

2016-6-19

جام غور

به هزینه بیش از ۲ ملیون افغانی شبکه آبرسانی در لعل به بهره برداری رسید

شبکه آبرسانی به هزینه (۲۶۶۱۰۰۰) افغانی از بودجه برنامه ملی آبرسانی و آبیاری وزارت احیاء و انکشاف دهات در قریه ده پیتاب ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به بهره برداری رسید.
این شبکه دارای ۱۷ شیردهن و یک ذخیره آب با ظرفیت ۴۰ متر مکعب ساخته شده است  که طول آن از منبع الی قریه (۳۹۹۴) متر بوده و همچنان ۱۷۰ فامیل از مزایای آن بهره مند میگردد.
 
یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۵ برابر است با ۱۹ جون ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور