آرشیف

2018-8-28

جام غور

به هزینه بیش از ۱۰ میلیون افغانی کار دو پروژه انکشافی در غور آغاز شد

مسئولان در ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می‌گویند، که کار دو پروژه، آبیاری و راه سازی، را  در ولسوالی های دولینه، تیوره، تولک و فیروزکوه آن ولایت به هزینه ۱۰۶۳۰۰۰۰ افغانی آغاز نمودند.
 
محفوظ ‌الله فکور، رئیس احیا وانکشاف دهات غور به بخش خبر وبسایت جام غور می‌گوید که این پروژه ها شامل اعمار پل موتر رو، ده پایه پلچک و ۲۵۰ متر کانال آبیاری است که از بودجه انکشافی غیر مشروط وزارت احیاء و انکشاف دهات ساخته می شود.
 
به نقل از آقای فکور، این پروژه ها در روستاهایی کوهِ‌لمبیده شهیدان،‌ گردهلنگ ولسوالی دولینه، خمِ‌زرد ولسولای تیوره،‌ مرکز ولسوالی تولک و روستاهای فیروزکوه مرکز این ولایت تطبیق می‌شود.
گفتنیست که ۱۷۰۰ خانواده از مزایایی این پروژه ها مستفید خواهند شد.

سه شنبه ۶ سنبله ۱۳۹۷ برابر است با ۲۸ اگست ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور