آرشیف

2015-10-15

جام غور

به نسبت وضعیت بد اقتصادی مجبورم تحصیلاتم را ترک کنم

پنجشنبه ۲۳ میزان ۱۳۸۴ برابر است با ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
انجینر غلام نبی باشنده ولایت غور  به نسبت وضعیت بد اقتصادی که دارد، نمیتواند تحصیلاتش را ادامه دهد. وی که محصل برحال و لایق یکی از پوهنتون های خصوصی در کابل است از مردمش میخواهد تا  وی را جهت ادامه تحصیلات کمک مالی نمایند.
غلام نبی محصل سال اول پوهنځی انجینری پوهنتون شخصی البیرونی است، وی در ده سالگی پدر و مادرش را از دست داد و از زادگاه اولی اش بیجا و در شهر فیروزکوه در یکی از خانه های اقاربش مسکن گزید.
این محصل که به کمک مالی تعداد از دوستان خیر اندیش موفق شد تا سمستر اول پوهنتون را به پایان برساند، اما اکنون نیاز به کمک بیشتر هموطنانش دارد تا بتواند تحصیلاتش را پایان بخشد.
وی می گوید که در حال حاضر پول ندارد تا فیس پوهنتون را بپردازد و در صورت ادامه این وضعیت همه تلاش هایش نقش بر آب خواهد شد.
در صورت کمک میتوانید به این شماره در تماس شوید: (انجینر غلام نبی، شماره تلیفون 0798429799)

در این مورد بیشتر بدانید: