آرشیف

2023-9-24

جام غور

به بیش از سه هزار خانواده نیازمند در بادغیس و غور کمک توزیع شد

مقام‌های محلی طالبان در بادغیس و غور از توزیع کمک به سه هزار و ۲۳۹ خانواده نیازمند در این ولایت‌ها خبر می‌دهند.

در همین حال، ریاست امور مهاجرین طالبان در غور می‌گوید که به ۷۵ تن از خانم‌های بیجاشده داخلی در این ولایت از سوی موسسه (RSDO) وسایل پروسس میوه‌جات کمک شده است.

گفته شده است که این خانم‌ها به مدت شش ماه، آموزش پروسس و نحوه جمع‌آوری میوه‌جات را آموزش دیده و هدف از تطبیق این پروژه ایجاد سهولت حمایت از خانم‌های بیجاشده عنوان شده است.

این در حالی است که پس از تسلط طالبان در کشور، فقر به‌گونه بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است و نهادهای بین‌المللی نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده‌اند.