آرشیف

2017-12-28

جام غور

به ارزش ۸ میلیون افغانی پل موتر رو در غور به بهره برداری رسید

یک‌پایه پل موتر رو بطول ۱۶ متر و عرض ۵ متر به هزینه ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی در ولسوالی دولتیار ولایت غور تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت.
این پل بالای دریای هریرود ساخته شده که مشکلات رفت و آمد باشندگان ۱۳ قریه در طول سال و خصوصا در زمان آب خیزی های بهاری رفع میسازند.
بودجه این پروژه از برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات ساخته شده است.

پنجشنبه ۷ جدی ۱۳۹۶ برابر است با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور