آرشیف

2019-7-11

جام غور

به ارزش ۶.۵ میلیون افغانی پل موتر رو در لعلِ غور به بهره برداری رسید

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که یک پایه پُل موتر رو آهن کانکریتی بطول ۱۵ و عرض ۵ متر به ارزش ۶ میلیون و ۶۱۴ هزار افغانی در ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت به بهره برداری رسیده است.
در خبرنامه ی که از جانب این ریاست به رسانه ها رسیده، آمده است که با اعمار این پل مشکلات رفت و آمد باشندګان ۱۲ قریه مرفوع گردیده است.
هزینه این پروژه از برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات پرداخته شده است.
 
پنج شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۸ برابر است با ۱۱ جولای ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور