آرشیف

2015-1-25

جام غور

به ارزش ۵ نیم ملیون افغانی دو پروژه در فیروزکوه به بهره برداری رسید

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۳ برابر است با ۲۵ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
دو پروژه ترمیم و جغل اندازی سرک در قریه جات اشترخان و جر چغور مربوط فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به هزینه (۵۵۱۰۲۵۰) افغانی از بودجه برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات به بهره برداری رسید.
این دو پروژه که ۵ کیلومتر سرک، ۹ پایه پلچک، ۲۰۰ متر دیوار استنادی و ۲۰ متر آبریزه را شامل میشود که با ده درصد سهم مردم به پایه اکمال رسیده است.
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور میگویند که اهالی ۷۰ قریه از مزایای این پروژه ها مستفید میگردند.
این پروژه ها که توسط شورا های انکشافی قریه جات مربوطه و تحت نظارت برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات تطبیق گردیده، علاوه برآبادی قرا وقصبات باعث ایجاد زمینه کار در سطح قریه جات برای مردم اهالی گردیده است.