آرشیف

2019-3-9

جام غور

به ارزش ۲۲ میلیون افغانی ۱۴ پروژه در غور به بهره برداری رسید
 

 

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که ۱۴ پروژه آب آشامیدنی به ارزش ۲۲ میلون افغانی در ولسوالی های شهرک و تولک آن ولایت به بهره برداری رسید.

انجینر امان الله نوری، سرپرست دفتر میثاق شهروندی در غور می گوید که این پروژه ها توسط برنامه میثاق شهروندی تطبیق گردیده که کار این پروژه ها شامل اعمار ساختمان چشمه ها، دیوارهای استنادی، اعمار ذخایر آب آشامیدنی، ساختمان فشارشکن ها، کندن کاری و پرکاری مسیر پیپ های عمومی ونصب شیردهن ها بوده که مجموعآ به هزینه ۲۲ میلیون ۷۸۰ هزار افغانی بشمول ده فیصد سهم مردم تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.

>

آقای نوری گفت، این پروژه ها از طریق شوراهای انکشافی محل ساختمان شده که به تعداد ۱۴۲۰ خانواده از آن بهره میگیرند.

پنج شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۷ برابر است با ۷ مارچ ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور