آرشیف

2015-5-5

جام غور

به ارزش ۱۵،۶ ملیون افغانی سنگ تهداب ساختمان همبستگی ملی گذاشته شد

<p dir="rtl" justify;"="">
چهارشنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۴ برابر است با ۶ می ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

سنگ تهداب تعمیر دو طبقه ی برنامه همبستگی ملی به هزینه (۱۵۶۲۸۹۰۰) افغانی توسط معاون ولایت و شماری از مسوولان ادارات دولتی گذاشته شد. این تعمیر داخل احاطه ریاست احیاء و انکشاف دهات، روبروی تعمیر سابقه، ساختمان میگردد که هزینه آن توسط وزرات احیاء و انکشاف دهات پرداخته میشود.
محمد امین توخی معاون ولایت غور آغاز کار این تعمیر را در بخش انکشاف موثر خواند و از مسوولان شرکت قرارداد کننده خواست تا طبق معیار ها و زمان تعیین شده با کیفیت خوب اعمار نمایند.
انجینر تاج محمد زلال رییس احیاء و انکشاف دهات غور می گوید که این ساختمان با امکانات پیشرفته و با کیفیت خوب ساخته خواهد شد و آنان همه روزه از پیشرفت کار آن نظارت میکنند.