آرشیف

2017-9-16

جام غور

به ارزش بیش از 43 میلیون افغانی دو خوابگاه برای دانشجویان اناث موسسه تحصلات عالی غور اعمار گردید.

این دو خواب گاه بطور پخته و اساسی از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پس از 16 ماه تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر روز گذشته در رأس یک هئیت به هدف افتتاح و تطبیق چندین پروژه به ولایت غور سفر کرد.
بانو عظیمی، که در محفل افتتاح خواب گاه دانش آموزان موسسه تحصیلات غور صحبت می کرد گفت که حکومت وحدت ملی اراده قوی برای مبارزه علیه مواد مخدر دارد.
محمد یوسف وکیلی، رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر غور نیز می گوید که این دو ساختمان با تمام امکانات و تجهزات اش در دو طبقه ساخته شده است.
او گفته که هر یک از این ساختمان ها دارای 23 اوطاق خواب می باشد.
به گفته وی، این دو ساختمان به هزینه 43 میلیون و 992 هزار و 417 افغانی از بوجه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اعمار گردیده است.
به گفته مسئولان محلی غور، هدف از سفر وزیر مبارزه علیه مواد مخدر کشور، افتتاح این دو خوابگاه و همچنان تطبیق 10 سرد خانه و افتتاح پروژه زنبور داری می باشد.
 
شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۶ برابر است با ۱۶ سبتمر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور