آرشیف

2019-4-25

جام غور

به ارزش بیش از ۲۸ میلیون افغانی کار ساختمان انتستیتیوت زراعت و وترنری در غور آغاز شد

کار ساختمان تدریسی انستیتیوت زراعت و وترنری در غور به هزینه ۲۸ میلیون و ۲۸۸۱۴۹ هزار افغانی در ساحه ده جریب زمین اهدا شده از جانب مردم، آغاز شد.
زمین ساختمان تدریسی از طرف مردم قریه شیخ المند اهدا شده که هزینه ساخت ساختمان توسط کشور هندوستان پرداخته میشود.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می گوید که این انستیتیوت دارای ۱۸ صنف درسی، دیوارهای محافظوی، چاه آب آشامیدنی و چاه سپتیک است که در طی ۱۸ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
 
پنج شنبه ۵ ثور ۱۳۹۸ برابر است با ۲۵ اپریل ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور