آرشیف

2017-1-1

جام غور

بهره برداری ده پروژه آب آشامیدنی به هزینه ۱۷ میلیون افغانی در ولایت غور

ده پروژه آب آشامیدنی به هزینه ۱۷ میلیون و ۱۴۶ هزار افغانی بشمول ده درصد سهم مردم در ولسوالی های لعل و سرجنگل و فیروزکوه ولایت غور مورد بهره برداری قرار گرفت.
پروژه های آب آشامیدنی از منابع الی قریه جات نل کشی شده که در کُل مردم از ۱۲۰ شیردهن برای تهیه آب استفاده مینمایند.
خیر محمد نائبی مدیر عمومی انکشافی و سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گوید که با بهره برداری از این پروژه ها زمینه دسترسی به آب آشامیدنی برای (۱۵۹۰) فامیل در این دو ولسوالی مهیا گردیده است.
سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات گفت، هزینه این پروژه ها از بودجه برنامه ملی آبرسانی وزارت احیاء و انکشاف دهات پرداخته شده است.
این پروژه ها در قریه جات جوقولک، دهن منجو، نوآباد پسقرق، گورغالک، قزل، ده پتاب وجوقولک  ولسوالی لعل  وسرجنگل و قریه جات دوتایی آهنگران، امروتک وصادقلی مربوط  فیروزکوه، مرکز ولایت غور، تطبیق گردیده است.
یکشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۵ برابر است با اول جنوری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور