آرشیف

2016-1-17

جام غور

بهره برداری از 15 پروژه به هزینه بیش از 22.5 ملیون افغانی در ولایت غور

یکشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۴ برابر است با ۱۷ جنوری ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور از بهره برداری 15 پروژه در سکتور های زراعت، آبرسانی، سهولت های ترانسپورتی و زیربنای به هزینه بیش از 22 میلیون و 594 هزار افغانی در ولسوالی ساغر آن ولایت، خبر میدهند.
انجینر تاج محمد زلال رییس احیاء و انکشاف دهات غور می گوید که از این پروژه ها 2058 فامیل مستفید گردیده است.
گل زمان نائب، مسوول دفتر همبستگی ملی در ولایت غور  گفته است که برنامه همبستگی ملی از آغاز فعالیت هایش تا اکنون (2,690,721,803) افغانی را در تطبیق 3425 پروژه عام المنفعه که شامل سکتور های ترانسپورتی، آبرسانی، برق، معیشت و توسعه روستاها میباشد، به مصرف رسانیده است.