آرشیف

2015-1-5

جام غور

بهره برداری از ۷ پروژه انکشافی در ولایت غور

دوشنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۵ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور از بهره برداری ۷ پروژه انکشافی به هزینه (۱۷۳۶۲۱۴۸) افغانی در فیروزکوه و ولسوالی شهرک آن ولایت خبر میدهند.
انجینر تاج محمد زلال رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت غور گفت، این پروژه ها شامل دیوارهای استنادی بطول بیش از ۳۰۰ متر، ذخایر آب زراعتی، احداث کانال ها بطول ۱۵۶۵ متر و بند های آبگردان است که از بودجه برنامه بهبود دهات از طریق بازسازی و سیستم آبیاری محلی آن وزارت تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
آقای زلال گفت، این پروژه ها ۴۵۵۰ جریب زمین را تحت آبیاری قرار داده است که ۳۰۶۰ فامیل بطور مستقیم از این پروژه ها مستفید میشوند.  
یکی از این پروژه ها بند آبگردان و دیوار استنادی قریه آهنگران چغچران است که توسط سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور، انجینر تاج محمد زلال رئیس احیاء و انکشاف دهات، رئیسان ادارات دولتی، نظامی و مردم عام افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
قبل ازین یک پل موتررو در همین قریه از بودجه وزرات احیا و انکشاف دهات ساخته شده بود که مشکلات عبور و مرور اهالی ۲۰۰ قریه را مرفوع ساخت.