آرشیف

2017-12-21

جام غور

بهره برداری از پُل موتررو به هزینه (۶۱۸۱۰۰۰) افغانی در ولسوالی شهرک

یک پایه پُل موتررو به هزینه  (۶۱۸۱۰۰۰) افغانی از بودجه برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات در ولسوالی شهرک ولایت غور تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
مسوولان ریاست احیا و انکشاف دهات غور می گویند که این پُل نوع آهن کانکریتی بطول ۱۱ متر و عرض ۵ متر بالای دریاچه قریه دهن سرچشمه ولسوالی شهرک ساختمان شده و تسهیلات رفت و آمد عابرین شاهراه غور-هرات و ولسوالی های تولک، ساغر و شهرک را فراهم ساخته است.
 
پنجشنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور