آرشیف

2015-4-16

جام غور

بهره برداری از سه پروژه و آغاز اولین ماستر پلان شهری ولسوالی لعل ولایت غور

پنجشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۴ برابر است با ۱۶ اپریل ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

آغاز کار نخستین ماستر پلان شهری ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و بهره برداری از دوباب تعمیر مکتب و یک شبکه آب آشامیدنی در آن ولسوالی. مقام های اداره محلی غور میگویند که سید انور رحمتی سرپرست ولایت با جمع از روسای سکتوری و مسوولان امنیتی به ولسوالی های دولتیار و لعل و سرجنگل آن ولایت طی سفر علاوه بر افتتاح و بهره برداری 5 پروژه انکشافی (2 پروژه در دولتیار و 3 پروژه در لعل) نخستین ماستر پلان شهری ولسوالی لعل را نیز افتتاح نمود. عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور می گوید که در این سفر دو باب لیسه در خم شور و قزل به هزینه 10 ملیون افغانی (پرداخت فاز دوم) و یک شبکه آبرسانی در قریه گرم آب آن ولسوالی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند. آقای خطیبی می گوید که تعمیر لیسه های یاد شده از چندین سال به اینسو نیمه کاره مانده بود که به اساس تلاش های وکلای غور در پارلمان، وزارت معارف برای تکمیلی کار باقیمانده 10 ملیون افغانی را اختصاص داد که بعد از تکمیلی طی سفر مقامات به آن ولسوالی افتتاح و به بهر برداری رسید. سخنگوی سرپرست ولایت می گوید که شبکه آب آشامیدنی صحی در قریه گرم آب آن ولسوالی به هزینه 3 ملیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات نیز به بهره برداری سپرده شد. این شبکه بطول 18 کیلومتر دارای 18 شیر دهن است که از آب چشمه ها در آن سرازیر شده و مشکلات ده ها خانوده قریه گرم آب ولسوالی لعل و سرجنگل را از بابت آب آشامیدنی مرفوع ساخته است. آقای خطیبی گفته است که مقامات اداره محلی نخستین ماستر پلان شهری ولسوالی لعل و سرجنگل را که توسط وزارت شهر سازی تطبیق میگردد، با جمع از هیئت رهبری، متنفذین، علما و باشندگان آن ولسوالی افتتاح نمود. درهمین حال، انجینر تاج محمد زلال رییس احیا و انکشاف دهات ولایت غور که در ترکیب این هیئت بود می گوید، در سال 1393 پانزده پروژه انکشافی به هزینه بالغ بر 71 ملیون افغانی در ولسوالی لعل و سرجنگل تطبیق گردیده و در سال 1394 قرار است 12 پروژه بزرگ دیگر به هزینه بالاتر از 70 ملیون افغانی در آن ولسوالی تطبیق گردد.