آرشیف

2015-4-16

جام غور

بهره برداری از دو پروژه در ولسوالی دولتیار ولایت غور

پنجشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۴ برابر است با ۱۶ اپریل ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

دو پروژه در ولسوالی دولتیار ولایت غور که شامل یک حلقه سرک و یک شبکه آبرسانی زراعتی است از بودجه وزارت های احیا و انکشاف دهات و آب و برق به بهره برداری رسید. سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور با جمع از روسای سکتوری آن ولایت طی سفر به آن ولسوالی این دو پروژه را افتتاح و به بهره برداری سپرد. سرک به طول 15.87 کیلومتر در شمال ولسوالی به هزینه ۳۰ ملیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات و شبکه آبرسانی زراعتی به هزینه ۶۵۰ هزار دالر امریکایی از بودجه وزارت آب و برق در جنوب آن ولسوالی تکمیل که با قطع نوار توسط سر پرست ولایت غور مورد استفاده قرار گرفتند. سید انور رحمتی سر پرست ولایت با جمع از روسای سکتوری و مسوولان امنیتی از ولسوالی های دولتیار و لعل و سرجنگل آن ولایت دیدار نمود که هدف این سفر افتتاح پروژه ها، ملاقات با باشندگان و استماع مشکلات مردم عنوان شده است.