آرشیف

2017-4-22

جام غور

بهره برداری از دو پروژه به هزینه بیش از شش میلیون افغانی در ولایت غور

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که دو پروژه انکشافی در قریه زردسنگ فیروزکوه، مرکز غور، به هزینه (۶۶۵۸۰۰۰) افغانی از بودجه برنامه انسجام ساحوی آن وزارت تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
در خبرنامه که از جانب ریاست احیاء و انکشاف دهات به رسانه ها رسیده، آمده است که این پروژه ها شامل یک بند آب گردان و (۱۳۶) متر دیوار های استنادی بشمول (۱۴۰) متر کانالهای آبیاری بوده که در قریه زردسنگ چپری به بهره برداری رسید.
قابل ذکر است که این پروژه ها (۲۰۰) جریب زمین زراعتی را تحت پوشش قرار داده و (۱۵۰) فامیل از آن مستفید گردیدند.
این درحالی است که هفته گذشته سنگ تهداب دو پروژه انکشافی در قریه میدانک بره خانه مربوط فیروزکوه از سوی برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات گذاشته شد

شنبه 2 ثور 1396 برابر است با 22 اپریل 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور  
 

بهره برداری از دو پروژه به هزینه بیش از شش میلیون افغانی در ولایت غور

بهره برداری از دو پروژه به هزینه بیش از شش میلیون افغانی در ولایت غور

بهره برداری از دو پروژه به هزینه بیش از شش میلیون افغانی در ولایت غور

بهره برداری از دو پروژه به هزینه بیش از شش میلیون افغانی در ولایت غور