آرشیف

2015-6-6

جام غور

بهره برداری از تعمیر جدید لیسه سلطان شهاب الدین غوری

شنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۴ برابر است با ۶ جون ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
تعمیر جدید لیسه سلطان شهاب الدین غوری در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، که به هزینه 21 ملیون افغانی به کمک مالی کشور جاپان اعمار شده بود، به بهره برداری رسید.
این تعمیر در دوطبقه ساختمان شده که با داشتن ۲۴ اطاق درسی و اداری مشکل سرپناه دو هزار شاگرد را در یک زمان مرفوع میسازد.
قبل از این تعداد از شاگردان این لیسه بنابر نبود مکان درسی زیر خیمه ها و بر روی زمین مصروف فراگیری درس و تعلیم بودند.
در محفل که به مناسبت افتتاح این تعمیر تدویر یافته بود سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور، محمد امین توخی معاون ولایت، صبغت الله اکبری رئیس معارف، الحاج کمال الدین مودودی رئیس شورای صلح، محمد داود غفاری سناتور غور در پارلمان و تعداد کثیری از استادان، شاگردان و متنفذین قومی اشتراک ورزیده بودند.
مسوولان ریاست معارف غور می گویند که تعمیر های ۱۵ مکتب دیگر نیز در حال تکمیل شدن است که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
 در کل ۶۴۴ باب مکتب در ولایت غور وجود دارد که از جمله 150 باب آن دارای تعمیر و 694 باب دیگر آن فاقد تعمیر اند.