آرشیف

2019-6-16

جام غور

بعد از بازنگری، صد ها نمره رهایشی برای معلمین توزیع خواهد شد

مسوولان اداره محلی غور می گویند که  اعضای "کمیته غصب ملکیت های دولتی" فیصله نمودند که بعد از بازنگری ساحه شهرک معلمین در شهر فیروزکوه، نمره های رهایشی را برای معلمان آن ولایت توزیع خواهند کرد.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غور آمده است که در جلسه ماهوار این کمیته روی ۲۰۰ جریب زمین که قرار است شهرک معلمین اعمار ګردد، بحث صورت ګرفت و ریاست شهرسازی آن ولایت ۴۲۰ نمره رهایشی به شمول ساحه تفریحی، پارک، ساحه تجارتی، مکتب و مسجد را تثبیت نموده و در آینده نزدیک برای معلمان مستحق توزیع خواهند شد.
 
یک شنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸ برابر است با ۱۶ جون ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور