آرشیف

2014-10-15

جام غور

بعد از اجراات پولیس شهرک معلمین فیروزکوه افتتاح خواهد شد

 

چهارشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۳ برابر است با ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۴

نویدالله پژواک

وبسایت جام غور

سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور میګوید که تمامی مراحل قانوی توزیع نمرات شهرک معلمین در فیروزکوه نهایی شده که بعد از اجراات پولیس و دور کردن مشکلات تخنیکی این شهرک را افتتاح خواهند کرد. اما معلمان از این ګفته ی سرپرست ولایت انتقاد نمودند و آنرا با تمسخر ګرفتند.

آقای رحمتی که در مراسم تجلیل از روز جهانی معلم در سالون کنفرانس های مقام ولایت صحبت میکرد ګفت، مشکلات تخنیکی فرا راه افتتاح شهرک معلمین وجود دارد که با همکاری پولیس و نهاد های مربوطه برای رفع آن تلاش میکنند.

سرپرست ولایت غور ضمن مبارک ګفتن این روز به معلمان ګفت، جامعه سالم و سعادتمند در گرو تعلیم و تربیت بوده و معلمان در واقع مهندسان جامعه خوشبخت و مترقی می باشند. در تمام کشور ها، آموزش و تعلیم و تربیت یکی از حیاتی ترین و مهمترین عرصه ها بشمار میرود.

استاد صبغت الله اکبری رئیس معارف غور ضمن تقدیم تبریکات نیک سرپرست وزرات معارف به معلمان گفت، 186 هزار تن معلم بعد از سپری نمودن امتحال ارزیابی قابلیت های معلمی شامل سیستم رتب معاشات گردیده که بطور اوسط 78 درصد در معاشات آنان ازدیاد بعمل آمده است، هم چنان از 17486 تن معلمین امتحان ارزیابی معلمین اخذ گردیده که شامل رتب معاش خواهد شد.

رییس معارف غور در ادامه افزود، برای 105 هزار معلم نمره رهایشی توزیع گردیده واین روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که تمامی معلمان صاحب سرپناه شوند.

استاد پولاد به نمایندگی از معلمان غور در این محفل صحبت نمود و از وعده های والی غور انتقاد نمود و ګفت، لحظات قبل والی صاحب عنقریب شهرک معلمین را توزیع کرده بود، اما سالهاست که ما معلمان چنین وعده ها میشنویم اما عملی کردن آن توسط اراکین محلی کنونی نا ممکن است.

وی هم چنان بر وعده های ریاست و وزارت معارف نیز انتقاد نمود و ګفت، از سه سال به اینسو معارف از ازدیاد معاش صحبت میکنند که تا اکنون یک افغانی هم در معاش معلمان افزایش نیامده است.

استاد پولاد که با حرف های کنایه آمیز صحبت میکرد، از توزیع نمرات زمین ها به اقشار مختلف جامه ګفت، برای ما معلمان کفایت میکند تا سالانه یکبار با وعده ها دل مان را خوش کنیم.

بخش دیګر این محفل ترانه های شاګردان بود که به پاس خدمات، مهربانی ها و زحمات معلم، به استادان خود گل و سرود تقدیم نموده و از آنان تقدیر نمودند.

با آنکه ۱۳ میزان روز جهانی معلم است، اما در سال روان این روز مصادف با روز های عید سعید قربان بود و از همین رو امروز ۲۳ میزان از روز جهانی معلم در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، و سراسر کشور تجلیل بعمل آمد.

در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتوبر یا ۱۳ میزان هر سال به عنوان روز معلم نامګذاری شده است که در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان از این روز بزرګداشت بعمل می آید.