آرشیف

2017-8-19

جام غور

بشمول عبدالرحیم مجری 5 طالب محلی در تیوره کشته شد

مولوی عبدالرحیم مجری سرگروپ طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در ولسوالی تیوره ولایت غور با 5 طالب محل، کشته شد.
یک منبع معتبر دولتی در ولسوالی تیوره با تایید این خبر می گوید که عبدالرحیم مجری با یک تن از قریه یخن و 3 تن دیگر طالبان محلی از قریه یامان هستند که اخیرا در نبرد با نیروهای دولتی کشته شدند.
به نقل از این منبع، در درگیری سه شبانه روزی در تیوره 13 طالب کشته شده و 5 تن دیگر این گروه زخم برداشته اند.

 
شنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۱۹ اگست 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور