آرشیف

2016-10-16

جام غور

بسته شدن شاهراه غور الی هرات به روی ترافیک به دلیل اخاذی های غیر قانونی

بسته شدن شاهراه غور الی هرات به روی ترافیک به دلیل اخاذی های غیر قانونی

مسوولان اداره ترانسپورت زمینی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، می گویند که ده ها راننده ی موترهای باربری و مسافر بری در فیروزکوه به دلیل اخاذی های غیر قانوی در مسیر شاهراه غور-هرات؛ اعتصاب کاری نمودند.
رانندگان و مالک آن موتر های باربری و مسافر بری گفتند تا زمانیکه دولت اخاذی های مسیر شاهراه غور-هرات را از میان نبرد آنان دیگر اموال و مسافرین را از غور به هرات و بر عکس آن انتقال نخواهند داد.
این رانندگان صبح امروز در یک گردهمایی از اخاذی های قوماندانان مسلح غیر مسوول در شاهراه یاد شده شکایت داشتند و از ادارات محلی غور و هرات خواستند تا در این مورد اقدام جدی نمایند.

چند روز قبل، ده ها تن از رانندگان و مالکان موتر های باربری و مسافر بری در دیدار با والی غور خواهان رسیدگی به مشکلات آنان در این شاهراه شده بودند.