آرشیف

2020-1-26

جام غور

بسته بودن دروازه های ادارات دولتی غور وارد پنجمین روز شد

درست یک روز قبل از تصویب بودجه ملی توسط مجلس نمایندگان، صد ها باشنده ولایت غور در اعتراض به عدم توازن در بودجه ملی ۱۳۹۹ دست به اعتراض زد و دروازه های تمامی ادارات دولتی را به روی کارکنان بستند، با آنکه از این اعتراضات مدنی و بسته بودن دروازه های ادارات دولتی 5 روز میگذرد، اما حکومت مرکزی در زمینه اقدام عملی نکرده است.
معترضان بخاطر رسیدن به خواسته های شان که همانا تخصیص بودجه برای ساخت شاهراه و بند برق پوزه لیچ است، در مقابل دروازه ورودی مقام ولایت خیمه برپا نموده که بشمول مقام ولایت اجازه کار کردن به هیچ اداره را نمی دهند.
آنان حکومت مرکزی را به تبعیض منطقوی متهم میکنند و می گویند که در دو دهه اخیر هیچ توجه ی به این ولایت نشده و اخیراً در سند بودجه ملی ۱۳۹۹ به خواسته های مهم باشندگان این ولایت که سرک و برق است، بودجه تخصیص نیافته است.
دامنه اعترضات مدنی شهروندان غور هر روز گسترده تر میشود، دو روز قبل باشندگان ولسوالی تیوره و امروز باشندگان ۶ ولسوالی غربی غور با معترضان، یکجا شدند.
فضل احمد خان، والی اسبق غور و متنفذ قومی می گوید که دولت مرکزی گاهی هم در قبال محرومیت شهروندان غور توجه نداشته است، به گفته وی در صورت حکومت مرکزی مثل گذشته باز هم صدای محرومیت آنان را نشنود، دروازه های تمامی ادارات را در سطح ولسوالی ها نیز بسته خواهند کرد.
طرح بودجه ملی ۱۳۹۹ پس از حدود یک ماه بحث و جنجال به روز چهارشنبه (۲ دلو ۱۳۹۸) از سوی ولسی جرگه تصویب شد.

یک شنبه ۶ دلو ۱۳۹۸ برابر است با ۲۶ جنوری ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور