آرشیف

2014-10-19

جام غور

بزرگترین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در فیروزکوه برگزار شد

یکشنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۳ برابر است با ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

برای اولین بار بزرگترین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در ولایت غور با استقبال هزاران تن از باشندگان آن ولایت برگزار گردید.
این نمایشگاه دو روزه به هدف ایجاد روابط دو جانبه میان ملت و دولت، معرفی عرضه کنندگان خدمات برای مردم و ایجاد حس پاسخگویی نهاد های دولتی به مردم از سوی برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی برگزار شد.
نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات پل میان عرضه کنندگان خدمات و مستفید شوندگان خدمات عامه عنوان شده است.
سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور تدویر اینگونه نمایشگاه ها را موثرترین وسیله تمثیل حکومتداری خوب عنوان کرد و گفت، تمامی ادارات دولتی، موسسات و نهاد های مدنی فعالیت های شان را به نمایش گذاشتن، حال قضاوت با مردم است که کدام اداره بیشتر و موثر تر فعالیت های شانرا انجام داده اند.
محمد امین توخی معاون ولایت غور ضمن قدردانی از برنامه ثبات و اشتراک گسترده مردم در این نمایشگاه گفت، برنامه ثبات که اضافه تر از یک سال در واحد اداری فیروزکوه و ولسوالی شهرک و همچنان اخیرآ در ولسوالی دولینه ولایت غور فعالیت هایش آغاز نموده که تا اکنون به ارزش 3 ملیون دالر امریکایی پروژه های انکشافی و فعالیت های گسترده مردمی را به هدف اعتماد سازی بین دولت و ملت انجام داده است.
آقای توخی علاوه کرد، ایجاد کمیته های حل منازعات، گردهمایی های علما، جوانان، متنفذین، زنان و جامعه مدنی که به حمایت دولت برگزار گردید، با صدور قطعه نامه های مهم تاثیرات مهم و چشم گیری را برجا گذاشت؛ که همه این فعالیت های موثر از جانب برنامه ثبات انجام یافت.
انجینر تاج محمد زلال رئیس احیاء و انکشاف دهات غور این نمایشگاه را پل ارتباطی میان مردم و دولت دانست و گفت، قبل ازین مردم به گفته های مسوولان ادارات دولتی گوش میدادند، اما امروز ادارات دولتی باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.
در این نمایشگاه نزدیک به 60 نهاد مختلف دولتی، موسسات غیردولتی، و نهاد های جامعه مدنی خدمات چندین ساله ادارات خویش را به نمایش گذاشته و به سوالات مردم پاسخ ارایه نمودند.
شهروندان غور که تا اکنون شاهد چنین نمایشگاه نبودند، ضمن اظهار خرسندی از پاسخگویی ادارات دولتی به سوالات شان و همچنان آنرا در بلند بردن آگاهی مردم در مورد خدمات انجام شده طی سالهای اخیر موثر خواندند.
موسسه خیریه وبسایت بین المللی جام غور نیز در این نمایشګاه شرکت نموده که با استقبال ګرم مردم مواجه شد.
محمد امین توخی معاون ولایت، داکتر غلام نبی یګانه رییس صحت عامه و انجینر تاج محمد زلال رییس احیا و انکشاف دهات غور ۶ عراده ویلچیر را که از سوی موسسه خیریه جام غور تهیه ګردیده بود، برای معلولین و معیوبین توزیع نمودند.
قابل ذکر است که چندی قبل نمایشگاه مشابهی از سوی برنامه ثبات در ولایت هرات برگزار گردید که با استقبال گرم شهروندان مواجه شد.
 

بزرگترین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در فیروزکوه برگزار شد

بزرگترین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در فیروزکوه برگزار شد

بزرگترین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در فیروزکوه برگزار شد

بزرگترین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در فیروزکوه برگزار شد

بزرگترین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در فیروزکوه برگزار شد