آرشیف

2017-11-21

جام غور

بزرگترین اعتراض شهروندان غور همزمان با وردو هیئت اعزامی حکومت مرکزی به این ولایت

هزاران شهروند غور در یازدهمین روز حرکت "راه و روشنی" در حالی به جاده های شهر فیروزکوه ریختند که هیئت اعزامی از حکومت مرکزی وارد این ولایت شد.

این معترضان همچنان بر خواست های شان که "سرک و برق" است تاکید دارند.

هیئت اعزامی شامل مشاور رییس جمهور، معینان وزارت های انرژی و آب، فواید عامه و انکشاف دهات استند.

 
سه شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور