آرشیف

2015-4-28

جام غور

بزرگان قومی یک داکتر را از اسارت ربایندگان آزاد کرد

سه شنبه ۸ ثور ۱۳۹۴ برابر است با ۲۸ اپریل ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

داکتر غلام حسین میریار که شش روز قبل در برگشت از کلینیک شویج ولسوالی چهارسده از سوی افراد مسلح ربوده شده بود، به همکاری متنفذین قومی و ارگان های امنیتی آزاد شد. آقای میریار باشنده اصلی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است که پنجشنبه گذشته زمانیکه از کلینک شویج بطرف فیروزکوه در حرکت بود از سوی افراد مسلح ربوده شد.
سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور گفته است که اداره محلی در بدل آزادی آقای میریار هیچ معامله با ربایندگان نکرده است، قبل ازین رسانه های محلی گزارش داده بودند که ربایندگان در بدل آزادی این داکتر از اداره محلی خواهان رهایی چند تن از محبوسین زندان غور هستند. داکتر غلام حسین میرداد از چند سال به اینسو در ولایت غور در بخش واکسین پولیو/فلج اطفال ریاست صحت عامه ایفای وظیفه میکند.
 

بزرگان قومی یک داکتر را از اسارت ربایندگان آزاد کرد

بزرگان قومی یک داکتر را از اسارت ربایندگان آزاد کرد