آرشیف

2017-2-2

جام غور

برف کوچ در غور جان یک سرباز پولیس را گرفت

یک سرباز پولیس ملی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور که بخاطر احضار افراد به یکی از قریجات آن ولسوالی رفته بود، حین برگشت زیر برف کوچ شده و جانش را از دست داد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که این رویداد روز گذشته در مسیر قریه سرخک ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت رخ داده است.
 
پنجشنبه ۱۴ دلو ۱۳۹۵ برابر است با ۲ فبروری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور