آرشیف

2007-6-10

جام غور

برف کوچ جان پنج نفر را در ولسوالی پسابند ولایت غور گرفت

برف کوچ جان پنج نفر را در ولسوالی پسابند ولایت غور گرفت
دوشنبه اول دل 1386 برابر با 21 جنوری 2008
طبق گزارش های وصله از ولایت غور علاوه از تلفات باران ها وبرف های شدید قبلی درین اواخر برفکوچ باعث هلاکت پنج تن وجراحت پنج تن دیگر در ولسوالی پسابند ولایت غور گردیده است. این در حالیست که تمام راه های مواصلاتی بین ولسوالی ها  ودهات دور دست مسدود وهیچ کس به کمک مردم رسیده نمیتواند. ولسوالی پسابند یکی از ولسوالی ها سرد برفگیر وصعب العبور ولایت غور است که حدود صد کیلومتر از مر کز ولایت فاصله دارد. البته مشلات فراوان از جمله کمبود مواد غذائی ونبود امکانات صحی دامنگیر این مردم است که از هیچ منبع ومرجع رفع نگردیده است
.
اسما عیل (غفوری)ازولسوالی پسابند قریه شینکوت
ازاثرسرمای شدیدوبرفباری های پی هم به تعداد(11)نفرمنجمله (3) زن درمربوطات این ولسوالی جانهای شرین خودراازدست داده اند وهیچ کس به داد شان نرسیده است با احترام
 
تلفات برف در غور
عبدالغفور تایمن، رییس شورای ولایتی غور، در تماس با بی بی سی گفت در مناطق مختلف این ولایت، از جمله در غارکها، شبیج و چپ دره، 13 نفر کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته او دو کودک هم در میان این قربانیان بوده اند. رییس شورای ولایتی غور گفت راههای ولسوالی های این ولایت با مرکز غور کاملاً بسته شده است. آقای تایمن گفت:" مردم غور شدیدا دچار مشکل هستند؛ مردم غور به قحطی مواجه اند؛ در هر روستایی پنج شش خانواده نان ندارند."
 
نگرانى ها،درباره قلت مواد ارتزاقی درغور
درجلسه نمایندگان مردم که امروزدرشهرداری چغچران مرکزولایت غوردایرشد ، مردم ازصعود قیمت مواد اولیه درآنولایت شکایت نمودند.
دراین جلسه که باشرکت علما ، دکانداران ،نمایندگان ادارات دولتی وعدهء ازنمایندگان مردم دایرشده بود ، مردم مرکزاینولایت ازتیم پی. آر.تی یا بازسازی ولایتی، شکایت کرده مدعی شدند که پی آرتی مقیم این ولایت ، مواد اولیه را با قیمت بلند خریداری میکنند که خودبالای مواد ونرخ آن تاثیرمستقیم گذاشته است .
محمدعثمان عصمت شاروال چغچران دراین جلسه گفت : (( به اساس سروی که دراین دوروز انجام داده اند ، 90 فیصدمردم گفته اند ،اگردولت راه ها را بازنکند آنها شاهد یک فاجعه انسانی خواهندبود.
حاجی عبدالاحد نماینده تاجران این ولایت دراین جلسه  میگوید که ده ها موتر مواد اولیه که ازهرات قراربود وارد شود نسبت مسدودبودن راه ها ازاثربرف باری هم اکنون به این ولایت نرسیده و درراه مانده است .
باید گفت درشهر چغچران مرکزاین ولایت درحال حاضر قیمت یک بوجی 50 کیلوگرامی آرد 1500 افغانی ، یک پیپ 18 لیتر ه روغن 1400 افغانی میباشد. 
حاجی احد اضافه کرد : (( اگر راه بازنشود مواداولیه درغورپیدانخواهد شد.))
دراین حال  خبرگزاری وخت خواست نظرتیم بازسازی ولایتی را درغوربداند مگرموفق به برقراری تماس نشدیم .
 
 
صعود نرخ ها در چغچران:گزارشگر جام غور
جمعه 28 جدی 1386 برابر با 18 جنوری 2008
به دنبال برف باری های پیهم ومسدود شدن راه ها نرخ مواد اولیه در بازار چغچران مرکز ولایت غور بطور سر سام آور بلند رفته است.در سالهای گذشته نسبت پایان بودن ضخامت برف راه های مواصلاتی هرات غور بیشتر از یک هفته مسدود نمی ماند، اما طوریکه معلوم میشود در سال جاری ضخامت برف در بند های مسیر راه هرات غور در برخی مناطق تا دومتر هم میر سد که بر داشتن این مقدار برف توسط راش بیل وافراد کار گر عادی کار غیر محتمل به نظر می رسد.روی این دلیل  نرخ مواد اولیه خصوصا خوراکه از همین اکنون بسیار بلند رفته است که طور نمونه نرخ برخی مواد را درین گزارش به خوانش میگیرید.
1- گوشت گوسفند فی کیلو 180 افغانی
2- گوشت گاو  فی کیلو 150 افغانی.
3- آرد بوجی پینجا کیلوئی 1300 افغانی.
4- برنج عادی یک کیلو  80 افغانی.
5- روغن یک کیلو  100 افغانی.
6- لوبیا  یک کیلو  60 افغانی.
7- بوره یک کیلو 40  افغانی.
8- پیاز یک کیلو 20 افغانی
9- کچالو یک کیلو 20 افغانی.
10 – چوب سوخت یک سیر 70 افغانی.
11- تیل خاک  یک لیتر 48 افغانی.
12- گاز یک کیلو  70 افغانی.
13- میوه سیب .مالته فی کیلو 40 افغانی.
با ملاحظۀ آب وهوا ومسدودیت راه ها إحتمال میرود نرخ های مواد اولیه هر روز سیر صعودی داشته باشد.خصوصا در ولایتیکه امکان باز شدن راه ها آسان نباشد ومیدان هوائی هم زیر برف باشد.شاید مؤسسۀ ورد ویژن مانند سالهای گذشته تلاش نماید تا اقلا میدان هوائی را از برف پاک نماید اما یک میدان خامه در حالت برف وباران شدید آمادۀ نشست طیارات نیست. تا هنوز چندین بار طیارات سبک مربوط به نمایندگی ملل متحد در میدان هوائی چغچران به گل نشسته است لذا .طیارات در زمستان کمتر جرأت میکنند به چغچران نشست داشته باشند تنها تیم پی آر تی بخاطر رفع ضرورت خود میدان را پاک میکند وطیارات نظامی میتوانند نشست کنند.. روی این مشکل راه های مواصلاتی وکمک رسانی به مردم ولایت غور تا اوائل ثور سال آینده مسدود خواهد بود. کمبود مواد غذائی وبلند رفتن نرخ ها دامنگیر مردم است.
 
چهارپروژه همبستگی ملی مرکزولایت غور مورد بهره برداری قرارگرفت
 دو شنبه 24 جدی 1386 برابر با 14 جنوری 2008
چهارپروژه همبستگی ملی دیروز درچغچران مرکزولایت غور مورد بهره برداری قرارگرفت.انجنیرتاج محمد زلال رئیس احیاوانکشاف دهات آنولایت به آژانس باخترگفت، این پروژه ها شامل سه کورس سواد آموزی اعمار یک دیوار استنادی وبند آبگردان میباشد،که به هزینه سه ملیون ویکصدوهجده هزاروچهارصد افغانی ازطریق برنامه همبستگی ملی وده فیصد سهم مردم تکمیل گردیده است.با تکمیل این پروژه ها مشکل دوصد ونود هشت خانواده را مرفوع نمود.
 
در سال اینده شبکۀ مخابراتی قریه جات وارد غور میگردد
 یکشنبه 23 جدی 1386 برابر با 13 جنوری 2008
در سال آینده  خورشیدی1387 دستگاه های کوچک مخابراتی که بنام شبکه مخابراتی قریجات یا(V.C.N .Village Communication Network ) یاد میشود  از طریق وزارت مخابرات به ولایت غور داده میشود .متقاضیان میتوانند با تقدیم در خواست به ریاست مخابرات غور ویا مدیریت های مخابرات در ولسوالی ها این دستگاه را بدست بیاورند. قیمت این دستگاه ها 2500 دالر امریکای است که کمپیوتر و جنراتور همرای خود ندارد.  جنراتور و کمپیوتر مربوط به خود شخص میباشد این دستگاه دو خط تلیفون دارد و یک خط آن هم انترنت است که سیستم آن کردیتی است.فعلا 40 تا 50 دستگاه ازین نوع به ولایت غور تخصیص داده شده. آمار ابتدائی از بلند بودن تعداد مشتری ها حکایت دارد احتمال دارد تعداد این دستگاه به تناسب مشتری ها ارتقا یابد. با پخش این دستگاه مردم از قریه نیز میتواند وارد جهان انتر نت شوند.
 
راه های مواصلاتی اکثر ولسوالی های ولایت غور مسدود است
 یکشنبه 23 جدی 1386 برابر با 13 جنوری 2008
طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور به استثنائی راه ولسوالی دولتیار ولعل راه های سائر ولسوالی های غور به طرف چغچران مرکز ولایت مسدود است. این در حالیست که قبلا دفتر یوناما از تخصیص دوصد هزار دالر آمریکائی بخاطر باز گشائی راه های ولایت غور خبر داده بود.اما طوریکه معلوم میشود تا هنوز هیچ اقدام در جهت باز گشائی راه ها از طرف مسئولین ولایت غور ونهاد های مؤظف صورت نگرفته.راه غلمین به سمت مرغاب وچهارسده کاملا مسدود است .به همین تر تیب بند باین ارتباط بین دولینه وچغچران در بند غوک ارتباط بین هرات وغور ودر بند بور ارتباط ولسوالی های تیوره وپسابند کاملا قطع میباشد. کسانیکه از ولسوالی ها به مر کز چغچران آمده اند از ده روز به این ��رف بند ماند�� اند وهیچ تدبیر در جهت نقل وانتقال مردم سنجیده نشده است.
 
هلاکت سه تن در اثر برف کوچ در ولایت غور. 
سه شنبه 18 جدی 1386 برابر 8 جنوری 2008
طبق گزارش خبررگزاری باختر در اثر برف باری های دو روز گذشته  سه تن درراثر برف کوچ دررمربوطات چغچران مرکز ولایت غور جانهای خودرا از دست داده اند.واین برف باری ها باعث مسدود شدن راه های مواصلاتی گردیده طوریکه شصت تن از مسافرین ولایت غورر که از ولایت هلمند ومسیر کوتل فرنگی  عازم ولسوالی تیوره بودن در بند های برف گیر بند مانده بودند که درراثر کمک مردم ونیروهای امیتی تمام شصت تن  که سی تن شانرا زنان واطفال تشکیل میداد از مرگ نجات یافتند.
 
باشنده گان ولایت غور از صعود قیمت مواد اولیه و مواد سوخت شکایت دارند. 
 دو شنبه 17 جدی 1386 برابر با 7 جنوری 2008
محمد عثمان  شاروال شهر چغچران ضمن  ابراز  این مطلب به آژانس  باختر گفت:  صعود قیمت ها د ر ایام  زمستان در ولایت غوروا قعا" برمردم غور تاثیر منفی وارد نموده  هیچ نوع امکانات جهت رفع این  مشکل در دست نیست.به گفته وی در حال حاضر قیمت فی سیر چوب سوخت در ولایت غور 100 افغانی،فی لیتر دیزل 45 افغانی  فی بوری آرد  49  کیلوئی1600  افغانی ، 16 لیتر  روغن 1400 افغانی  و فی کیلو  گاز 65 افغانی در ولایت غور به فروش  میرسد در عین حال سردی هوا زمینه کار را نیز از مردم گرفته و صدها خانواده در شرایط نهایت بدي اقتصادی بسر میبرند.وی از جامعه جهانی  تقاضا به عمل آورد تا در زمینه، کمک عاجل به این ولایت صورت گیرد.   
 
روژه عام المنفه ولایت غور به بهره برداری سپرده شد . 
یکشنبه 16 جدی 1386 برابر با 6 جنوری 2008
سه پروژه عام المنفه درچوکات برنامه همبستگی ملی امروز درولایت غور تکمیل ومورد استفاده مردم قرارگرفت .رئیس احیا وانکشاف دهات ولایت غور گفت: پروژه های یادشده شامل یک بند آبگردان ، اعمارپلچک و ایجاد یک کورس خیاطی بوده که با مصرف سه صدوبیست وچهارهزارافغانی با ده فیصد سهم مردم تکمیل شد.این پروژه ها درقریه کاوسی مربوط مرکز ولایت غور اعمار گردیده است 
 
ریزش اولین برف به ضخامت بیست سانتی متر در ولایت غور. 
جمعه 14 جدی 1386 برابر با 4 جنوری 2008
طبق گزارش های واصله از ولسوالی های مختلف ولایت غور شب 13 بر 14 جدی اولین برف زمستانی به ضخامت بیست تا بیست وپنج سانتی متر تمام زمین را در ولایت غور پوشیده است. البته در بند ها وکوه ها ضخامت برف بیشتر از این است .اما سطح ریزش برف در چغچران مرکز ولایت غور خیلی کم بوده است.در سالهای گذشته چغچران بیشتر از سائررمناطق برف گیرربوده اما این چندین سال است که بارش برف وباران در مرکز چغچران واطراف آن بسیار کمتر از سائر مناطق است.
 
حدود ١٢٠ کيلو مترسرک در غور پاک کارى ميگردد.
پنجشنبه 6 جدی 1386 برابر با 27 دسمبر 2007
قرار داد پاک کارى حدود ١٢٠ کيلو متر سرک ولايت غور که به سوى ولايت هرات امتداديافته، بين مديريت فوايد عامه و نماينده گان مردم غور، امروز به امضاء رسيد.
 کرام الدين رضا زاده معاون ولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که طبق قرار داد، مردم شش ولسوالى که سرک غور- هرات در مسير آن قرار دارد، مکلف اند که سرک را در صورت برفبارى  در فصل زمستان پاک نموده و راه را بر روى ترافيک باز نگهدارند.  ياور افزود که بر مبناى قرار داد،  هر کيلو متر سرک در بدل هفده هزار افغانى، براى مدت يکماه به مردم محل اجاره داده شده است . به گفتۀ وى اکثر اين ١٢٠ کيلو متر سرک مربوط کوتل  هاى غوک وگرم آب و بند هاى خاکبادک و  باين ولسوالى هاى شهرک و دو لينه بوده که نظر به ساير جاها صعب العبور و برفگير ميباشند. موصوف ميگويد که برفبارى هاى سه روز اخير در کوتل غوک و بند باين باعث راهبندان شده است، اما مطابق قرار دادى که با مردم امضا‌ء شده، راه ها بايد، بعد از اين بر روى ترافيک باز باشند.
  غور يکى از ولايات حوزۀ غرب بوده و اکثر مواد خوراکى و اشياى مورد ضرورت  مردم ،از هرات اکمال ميشود. در مجموع چغچران مرکز ولايت غور با هرات حدود٣٨٠ کيلو متر فاصله دارد و ١٢٠ کيلو سرک که در زمستان بايد پاک کارى شود ، شامل همين راه ميباشد.  حاجى عبدالغفور تيمن رئيس شوراى ولايتى غور ميگويد که راه هاى مواصلاتى غور  در يکسال تقريباً  شش ماه به اثر برفبارى و يخبندان مسدود بوده و اين حالت، باعث بلند رفتن مواد اوليه ميگردد. تيمن افزود که در غور سرک قير وجود ندارد، مسدودى راه ها و نبود راه هاى درست  باعث  عقب مانده گى اين ولايت گرديده و مردم را با مشکلات شديد اقتصادى مواجه ساخته است. راننده گان و مسافرينى  که بين غور و هرات رفت و آمد دارند همواره ازنامساعد بودن سرک شکايت داشته و خواستار قير ريزى آن بوده اند.  نفوس ولايت غور، بيش از ٨٠٠ هزار تُن تخمين زده شده است. اين ولايت کوهستانى و باستانى در سلسله کوه هاى سياه کوه و سفيد کوه  قرار داشته و اکثر مردم آن مالدار و زراعت پيشه اند
 
بیش از سه صد خانواده از نور برق در ولایت غور مستفید گردیدند. 
 پنجشنبه 6 جدی 1386 برابر با 27 دسمبر 2007
انجنیر تاج محمد زلال  رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت غورگفت:  این پروژه  از طریق برنامه همبستگی ملی در قریه غلمین  به هزینه  بیش از دوملیون افغانی باده فیصد سهم مردم مورد بهره برداری  قرارگرفت. غلمین در منطقه شمال غرب مرکز ولایت غور قرار دارد که آبشار های مناسب برای بستن بند برق داشته که در صورت اعمار بند های آب مردم محیط میتوانند هم از نور برق استفاده کنند و همچنین در زراعت از آن استفاده کنند.
 
کو تل خر غول شاهراه های بامیان – غوربروی ترافیک مسدود گردید .  
پنجشنبه 6 جدی 1386 برابر با 27 دسمبر 2007
کو تل خر غول در شاهراه های  بامیان – غور نسبت برفباری های شدید از سه روز ازینطرف بروی ترافیک مسدود گردیده است.به گزارش خبر نگار آژانس باختر، این  کوتل  میان ولایت غور وولسوالی پنج آب ولایت بامیان واقع بوده که با بندش آن صد هاتن از مسافرین در هردوطرف کوتل در هوای سرد  در حال انتظار بسر میبرند.منابع مسوول در هردو ولایت بخاطر بازگشائی این راه کمیته های اضطراری  را ایجاد نموده اند. اما تاکنون کدام  اقدام عملی در زمینه صورت نگرفته است. 
 
دوصد هزار دالر بخاطر با گشائی راه های مواصلاتی ولایت غور تخصیص داده شده است. 
دوشنبه 26 قوس 1386 برابر با 17 نومبر 2007
چارلی هیگنز، مسئول کمکهای انسانی سازمان ملل در کابل به خبرنگاران گفت علاوه از فرستادن مواد غذائی به ولایات بودجۀ خاص در جهت باز نگهداشتن راها نیز در نظر گرفته شده واز جمله تنها برای باز نگهداشتن راه های ولایت  دور افتادۀ غور 200000 دالر در نظر گرفته شده است. 
آقای هیگنز می گوید: "از مجموع ۲۳ هزار تن مواد خوراکی که در نظر گرفته شده، تاکنون ۲۱ هزار تن آن توسط سازمان غذایی جهان و دیگر موسسات برای رفع نیازمندیهای ۳۲۶ هزار نفر به هفده ولایت افغانستان انتقال داده شده است." وی افزود که این مواد می تواند مشکلات هزاران خانواده افغان را در فصل زمستان برطرف کند. موادی که سازمان ملل متحد به ولایات افغانستان منتقل کرده، شامل هزاران تن مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه مورد نیاز مردم است . مسئول بخش کمکهای انسانی یوناما همچنین گفت در حالی که میزان مساعدتها به مردم افغانستان در طول سال ۲۰۰۷ نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است اما به گفته او حمله به کارمندان امدادرسانی نیز افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.
 
جنرال محی الدین غوری از پاکسازی ولسوالی موسی قلعه خبر داد. 
پنجشنبه 22 قوس 1386 برابر با 13 نومبر 2007
طبق گزارش های منتشره ژنرال محی الدین غوری  فرمانده عمومی عملیات ارتش ملی افغانستان، در ولسوالی موسی قلعه به خبرنگاران گفته است که نیروهای ارتش موفق شده اند اطراف مرکز ولسوالی را، به شعاع هشت کیلومتری، پاکسازی کنند.وی در حالیکه از موجدیت طالبان در مناطق اطراف خبر داد تأکید نمود که تمام منطقه را از وجود القاعده وطالبان پاکسازی  وچانس باز گشت طالبان را برای همیش محدود سازد.
 
افراز قطعات امنیتی در ولسوالی های تیوره پسابند وشهرک. 
چهار شنبه 21 قوس 1386 برابر با 12 دسمبر 2007
طبق گزارش های واصله از ولایت غور قوماندانی امنیه آن ولایت بخاطر تأمین امنیت وجلوگیری از حملات احتمالی طالبان به تعداد نیروهای امنیتی در سه ولسوالی متذکره افزوده است.هیتیکه بشمول مدیر مبارزه با تروریزم ومدیر پیژند آن قوماندانی وارد ولسوالی ها شده اند فعلا پینجا تن سر باز اضافی را در قوماندانی امنیه تیوره وپینجا تن را در ولسوالی پسابند وحدود صد تن سر باز اضافی را در ولسوالی آشوب زده ای شهرک سوق میدهند.که بتوانند امنیت را تأمین واز بروز نا امنی ها جلوگیری نمایند.