آرشیف

2006-6-9

جام غور

برف کوچ جان شش زن ودو کودک را گرفت

 برف کوچ جان شش زن ودو کودک را  گرفت
 سه شنبه 29 دلو 1385 برابر با 20 مارچ 2007
در اثر برف کوچ دریکی از قریه های مناطق مرغاب در شمال شرق چغچران شش زن ودو کودک جان خودرا از دست داد.این برف کوچ ده خانه مسکونی را زیر پوشش خود قرار داد وخسارات مالی نیز به باشنده گان منطقه ببار آورد.
جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور در تماس تلیفونی با رسانه های داخلی گفت در اثر ریزش بارانهای شدید وسیلاب های راه زمینی بطرف مرغاب که در هفتاد کیلومتری چغچران قرار دارد کاملا مسدود است. هرگاه دولت ونیروهای آیساف از طریق هوا بکمک مردم نشتابند إحتمال یک فاجعۀ انسانی در اکثر مناطق  وولسوالی های دور افتادۀ ولایت غور پیشبینی میشود.
 
امنیت در ولایت غور شکننده است.
  یکشنبه 27 دلو 1385 برابر با 18 مارچ 2007
طبق گزارش های واصله از ولایت غور نیروهای امنیتی در ولسوالی های چهار سده وشهرک وپسابند قادر به تأمین امنیت مناطق نیستند.در ولسوالی چارسده نسبت مردم  آمادۀ همکاری با دولت نیستند و قوت های امنیتی آن ولسوالی خارج از ساحۀ اداری ولسوالی توان جلب وإحضار مدعی ومدعی علیه را در ادارات دولتی ندارند. وله همین ترتیب ولسوالی پسابند که در همسایگی باغران موقعیت دارد.  واما در ولسوالی شهرک.! بدنبال قتل حاجی گل یک تن از متنفذین آن ولسوالی تا هنوز اوضاع بحالت عادی بر نگشته است.چون نیروهای امنیتی بجای دستگیری و خلع سلاح افراد متهم تنها یک نفر را به بهانه مجلس به اسارت گرفتند ومتباقی افراد مسلح همچنان در دره ها وکوه ها ومناطق  تحت کنترول شان فعال هستند وه به نیروهای دولت اجازۀ عمل نمیدهند آزادانه در منطقه گشت وگذار نمایند. از یک هفته به این طرف نیروهای امنیتی قوماندانی امنیه بدون هیچکاری در مناطق دهن حصار میباشند.نسبت نداشتن مواد لوژستیکی خرچ ومصارف ایشان بدوش اهالی منطقه است. سه شب در دهن حصار دوشب در گاوکش سپری نموده میخواهند تا رسیدن خرچی دوشب دیگر را در مناطق جوره ولسوالی شهرک سپری نمایند.اما نسبت برف وباران شدید امکان انتقال مواد لوژستیکی از چغچران میسر نیست.
 
قوماندان امنیۀ ولایت غور زیر فشار قرار دارد.
 یکشنبه 27 دلو 1385 برابر با 18 مارچ 2007
به اساس گزارش های واصله از ولایت غور، شاه جهان نوری قوماندان امنیۀ ولایت غور تحت فشار شدید اسماعیل خان وزیر انرژی وبرق قرار دارد.  از زبان شاه جهان نوری نقل قول شده است که وی بخاطر اسارت ملا مصطفی از طرف ا سماعیل خان وزیر انرژی وبرق زیر فشار قرار دارد چون ملا مصطفی که فعلا به اتهام قتل حاجی گل اسیر است یکی از مهره های اسماعیل خان در ولایت غور میباشد . تمام سلاح ومهمات که بدست افراد ملا مصطفی قرار دارد از طرف اسماعیل خان داده شده است. حتی بسم الله خان لوی درستیز وزارت دفاع قطع نظر از کمیت وکیفیت جرم ملا مصطفی در اثر اصرار پیهم امیر اسماعیل خان طی تماس تلیفونی خواستار کمک به ملا مصطفی تا سر حد رهای وی از اسارت شده است. قوماندان امنیه غور از یکطرف زیر فشار مردم قرار دارد واز طرف دیگر تحت فشار دوستان ملا مصطفی چون اسماعیل خان وبسم الله خان.لوی درستیز دولت. اسماعیل خان که به استقرار امنیت إعتقاد ندارد بجای تسهیل پروسۀ جریان برق برای شهریان کابل بیشتر توجه خودرا به گروپ سازی در ولایات هرات وغور متمر کز ساخته است.
 
دومین کمک عاجل بنیاد بیات به مستحقین ولایت غور.
 چهارشنبه 23 دلو 1385 برابر با 14 مارچ 2007
طبق گزارش های وفصله از چغچران مرکز ولایت غور.بنیاد بیات برای دومین بار کمک های عاجل خودرا به ولایت غور فرستاد.این کمک ها که بیست وپنج تن مواد آرد میباشد در شرائط به چغچران مرکز ولایت غور منتقل گردیده که مردم بی بضاعت غور به آن نیاز شدید داشتند.شاه عبدالأحد افضلی والی ولایت  غورطی صحبت با گزارشگر تلویزیون آریانا گفت.در تمام این سالها تنها بنیاد بیات  نیاز مندان غور را کمک کرده است.
این کمک ها  توسط عبدالرؤف غفوری رئیس عودت مهاجرین ولایت غور ونمایندۀ خاص بنیاد بیات به سه هزار مستحق درجه یک وبی جا شده گان ولسوالی های دولتیار وولسوالی لعل وسرجنگل توزیع گردید..البته گزارش مفصل در مورد ولایت غور وجریان توزیع کمک ها فردا پنجشنبه 15 مارچ ساعت ده ونیم شب بوقت اروپا طور زنده از طریق تلویزیون آریانا نشر میگردد.
 
دیدار رئیس کمیسیون اصلاحات اداری زون شمال غرب از چغچران. سه شنبه 22 دلو 1385 برابر با 13 مارچ 2007
محترم …رئیس کمیسیون اصلاحات اداری زون شمال غرب دوشنبه 12 مارچ وارد چغچران مرکز ولایت غور گردید.وی هدف این سفر را کاری إعلان نموده گفت هدف ازین سفر بهبود سیستم کاری کارمندان وارتقای ظرفیت ها در محیط کار است .از جمله به امتحان اخیر کارمندان ادارات دولتی در چغچران اشاره نمود.موصوف طی صحبت در مقر ریاست مخابرات که محترم حیدر خان رئیس مخابرات ولایت غور وکار مندان آن اداره حاضر بودند از مسلکی بودن کارمندان ریاست مخابرات وقابلیت های کاری این ریاست که طبق رفرم جدید وموازین کمیسیون اصلاحات اداری صورت گرفته اظهار رضائیت نمود.ووعده سپرد تا تلاش های بیشتر را در جهت رشد ظرفیت کاری کار مندان این اداره بخرچ دهد.
 
قتل سه نفر دیگر در ولسوالی شهرک. 
شنبه 19 دلو 1385 برابر با 10 مارچ 2007
طبق گزارش های واصله از ولسوالی شهرک  ولایت غور،علی شاه یکی از سر گروپ های مسلح مخالف دولت عصر روز جمعه در منطقۀ دهک ولسوالی شهرک با دوتن محافظینش به قتل رسید. علیشاه یکی از سر گروپ های ملا مصطفی است که بعد از اسارت وی منطقه دهن حصار، دهک، وجه وناسفنج را طور خود گردان اداره میکرد.اما در اثر جنگ هائیکه در منطقه در گرفت دیروز با دوتن همراهانش در منطقه بین دهک ودهن حصار به قتل رسید. گفتنی است که قوماندانی امنیه ولایت غور به تعداد پینجا نفر پولیس ملی را جهت ختم خشونت ها به منطقه فرستاده اما نسبت بد بودن راه نیروهای مذکور تا هنوز در مناطق بند باین میباشند .إحتمالا عصر روز شنبه وارد مر کز ولسوالی شهرک شوند.
 
یک کشته ودو زخمی در ولسوالی شهرک. 
جمعه 9 مارچ 2007 برابر با 18 دلو 1385
طبق گزارش های واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور، در اثر درگیری گروپ های مسلح دونفر زخمی ویک نفر به قتل رسیده است. این در گیری در بین منطقۀ دهن حصار وگاوکش بین افراد مسلح ملا برهان وملامصطفی که باهم دشمنی شخصی دارند رخ داده است.ملا برهان پسر حاجی گل است که پدرش چندی قبل توسط  ملا مصطفی وافراد مربوط به او به قتل رسیده بود. گفتنی است که جنگ بین طرفین تا هنوز ادامه دارد.و قوماندان امنیه غور در چغچران جلسۀ اضطراری را بخاطر حل مسئله با ارگانهای مربوطه دائر نموده است.
 
تجلیل از روز جهانی زن از طرف هنر مندان ولایت غور:
 جمعه 9 مارچ 2007 برابر با 18 دلو 1385
چهارشنبه 7 مارچ مطابق به 16 حوت محفل به پیشباز وزینت بخشیدن روز جهانی زن و فرارسیدن سال نو 1386خورشیدی درتالار شاروالی به حضور هموطنان گرامی و روؤسای محترم دوایر دولتی به همکاری محترم استاد ندیم و لطیف فضل تدویر یافت.که درین محفل بعضی از اراکین دولتی هر یک محترم سروور آزاد رئیس اطلاعات وفرهنگ،محترم رئیس امنیت ملی،محترم معاون علمی ریاست  معارف و عده از جوانان سخنرانی کردند.متعاقبا رسامی ها و نقاشی های یک عده از شاگردان به نمایش گذاشته شد که از طرف مردم و حاضرین تالار مورد تشویق و مورد استقبال شایان  قرار گرفتند.قراراست گروه هنری و فرهنگی سام که متشکل از بهترین هنر مندان در ولایت غور است درروزهای نوروز کنسرت های بهتر وخوبتر را به مردم پیشکش نمایند´.  داکتر عبدالطیف فضلی ستاره موسیقی ولایت غور با بهترین آهنگ ها وگوینده پروگرام این محفل را  که در تالار شاروالی برگزار شد ه بود زینت خاص بخشید.   وبعد ازآن پارچه های تمثیلی، اشعار ترانه  ها ، فکاهیات ودرامه ها به نوبه از طرف جوانان هنر مند وبا استعداد ولایت غور به نمایش گذاشته شد.
 
توزيع مساعدت ها با بيجاشده گان در غور ادامه دارد . سه شنبه 15 دلو 1385 برابر با 6 مارچ 2007
سلسله توزيع کمک هاى نقدى براى ١٢٠٠ فاميل بيجاشده به دليل حوادث طبيعى در ولايت غور ادامه دارد.  شاه عبدالاحد افضلى، والى غور به تاريخ ١٤ حوت به آژانس خبرى پژواک گفت که توزيع کمک هاى ياد شده با اين فاميل ها، توسط وزارت امور مهاجرين ادامه دارد.  قرار معلومات موصوف ، اين سلسله کمک ها هفته گذشته در ولسوالى هاى مختلف آغاز گرديد و تا کنون با ٦٠٠ فاميل مساعدت صورت گرفته است.  به گفتۀ  وى ، براى اين کمک ها بيش از پنج ميليون افغانى اختصاص داده شده است و از آن به هر فاميل الى ( ٤٢٢٧ ) افغانى مساعدت ميشود. افضلى همچنان گفت که آنها براى توزيع اين کمک ها شش گروپ را ايجاد نموده اند که همين اکنون نيز در ولسوالى هاى متعددى مصروف کار اند.  قرار اظهارات افضلى ، با فاميل هاى ياد شده قبلاً نيز مساعدت مواد غذيى صورت گرفته بود. عبدالرؤف غفورى، رئيس امور مهاجرين در غور ، از محل توزيع اين مواد در مرکز اين ولايت ( چغچران ) به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مساعدت به همکارى هيئت اعزامى از کابل و کميته حالات عاجل ، توزيع ميشود.  قرار معلومات عبدالرؤف غفورى ، آنها براى ٦٠٠ بيجا شده در چغچران ، يک شهرک نيز اعمار مى نمايند که کار آن ادامه دارد. عيدگل که در چغچران کمک نقدى را بدست آورده، در يک تماس تيلفونى گفت که زمستان مهاجرين را با مشکلات مختلف مواجه نموده است .  وى به نماينده گى از بيجاشده گان ديگر ، گر چه مشکلات خود را نسبت به کمک هاى ياد شده بيشتر دانست، اما اظهار خوشى نمود. موصوف افزود : (( اين که به ياد دولت هستيم اين هم گپ بزرگى است  ))به گفته مسؤولين ولايت غور ، برعلاوه کمک هاى ياد شده ، قبلاً نيز با اين فاميل هاى بيجاشده توسط سره مياشت ، تيم بازسازى ولايتى ( PRT) مستقر در ولايت و توسط وزارت انکشاف دهات نيز مساعدت صورت گرفته است . غور که در مجاورت با ولايت باميان موقعيت دارد، امسال به دليل برفبارى شديد، چندين بار راه اکمالاتى آن  مسدود گرديد. همچنان سيلاب ها نيز امسال اين ولايت را متضرر نمود.
 
قرارداد چهارده پروژه به امضا رسيد.
 سه شنبه 15 دلو 1385 برابر با 6 مارچ 2007
کار اعمار چهارده پروژۀ عام المنفعه درولايات مختلف کشور به کمک بيش از ٤،٢ ميليون دالر امريکايى کشور جاپان در مدت يکسال آينده، تکميل خواهد شد.
قرارداد اعمار اين پروژه ها، امروز ١٤ حوت در سفارت جاپان درکابل بين،  جونيجى کسوگى  (Junichi Kosuge) سفير کشور جاپان  و نمايندگان ١٤ مؤسسه ساختمانى غيردولتى داخلى به امضا رسيد.  به اساس معلومات سفارت جاپان درکابل ، پروژۀ جامعۀ  انکشافى فعاليت هاى ماين پاکى در سه  محل ولسوالى بگرام ولايت پروان و اعمار پلچک ها در مرکز ولايت غور شامل اين پروژه ها مى باشد. سفير جاپان ،در محفل امضاى قراردادها اظهار اميدوارى نمود که کار اين پروژه ها به  شکل  شفاف انجام گردد . وى در خطاب به  نمايندگان مؤسسات اجراکننده گفت که سفارت جاپان، از چگونگى کار پروژه ها کنترول خواهد کرد. به اساس معلومات سفارت يادشده ، از زمان افتتاح مجدد سفارت جاپان در افغانستان ( از سال ٢٠٠٢ ميلادى) تا کنون به تعداد ٥٥٣ پروژه، توسط دولت جاپان در کشور تمويل گرديده است . قرار معلومات  مسؤولين سفارت جاپان ،  آن کشور در تقريباً پنج سال اخير، بيش از يک ميليارد دالر به افغانستان کمک نموده و در کنفرانس لندن که اخيراً برگذار شده بود،  ٤٥٠ ميليون دالر ديگر کمک نيز براى باز سازى افغانستان وعده نموده است
 
طالبان عملا در بعضی مناطق ولایت غور فعال اند. 
شنبه 12 حوت 1385 برابر با 3 مارچ 2007 
گزارشگر جام غور طی تماس تلیفونی از منطقۀ زرنی ولسوالی تیورۀ ولایت غور از حضور بالفعل طالبان در برخی مناطق غور خبر داد.او گفت بر خلاف اظهارات شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور طالبان در غور بر مناطق هم مرز با هلمند وارزگان وفراه حکومت دارند. وی آماده گی قوماندانی امنیه ولایت غور را در امر مبارزه علیه طالبان مورد تردید قرار داد وگفت  بدون کمک مردم محل نیروهای امنیتی غور هیچنوع توانائی در مقابل طالبان را ندارند.وی افزود مناطق  ولسوالی تیوره وپسابند که در مرز نوزاد، تیزنی، موسی قلعه ودره های باغران قرار دارند هم اکنون از طرف گروپ های مسلح طالبان اداره میشوند مناطقیکه قوماندان امنیه نمیداند کجا هست. این مناطق از مر کز ولسوالی تیوره 60 کیلومتر واز چغچران مقر دفتر قوماندان امنیه دوصد کیلومتر فاصله دارد. او گفت در حالیکه قوماندان امنیه ولایت غور فعلا در کابل است و در مح�� وظیفه وجود ندارد بی اطلاعی آن باعث بی اطلاعی وزارت داخله از اوضاع غور شده است.وما تا هنوز نمیدانیم که دولت اینقدر از واقعیت ها بی خبر است. گزارشگر جام غور افزود:مردم محیط که از طرف دولت خلع سلاح شده اند بدون بر خورد با طالبان از ایشان اطاعت میکنند. وقدرت مقابله با طالبان را ندارند ونیروهای امنیتی هم از مراکز ولسوالی ها بیرون نمیشوند.وی در ادامه گفت گروپ های کوچک طالبان در مناطق کوهستانی بین ولسوالی های تولک،ساغر وتیوره نیز فعال اند با مردم جنگ ندارند وبه نیروهای دولت هم اجازه نمیدهند به آسانی در مناطق گشت وگذار نمایند. گزارشگر جام غور مقامات دولتی را به بی خبری از اوضاع جغرافیائی کشور متهم نمود وگفت: آقایون نمیدانند که مساحت ولسوالی های ولایات هلمند ،فراه وغور از مساحت اکثر ولایات چون لوگر، میدان، کابل، پروان, پنجشیر وخوست وپکتیکا زیاد تر است باید باور کنند که طالبان در هلمند ساحۀ بیش از همه ولایات فوق الذکر را به کنترول خود دارند .دولت مناطق شرق سرک پخته ولایت فراه از شوز واوخرما ودلارام به طرف غور را نیز به کنترول خود ندارد. دولت صرف بر مراکز ولسوالی ها حاکمیت دارد وبس. گزارشگر جام غور میگوید اگر ولسوالی پرچمن فراه وتیوره غور همزمان سقوط کند با ملاحظۀ موقعیت سوق الجیشی که دارند هم ناتو و هم دولت هر گز قادر به کنترول این مناطق نخواهندشد. چنانچه سقوط همزمان ولسوالی باغران هلمند وولسوالی پسابند غور نیز دارائی چنین اهمیتی هست
 
يک وکيل پارلمان : غور به مرکز طالبان بدل خواهد شد.
جمعه 11 حوت 1385 برابر با 2 مارچ 2007
چغچرانآژانس خبرى پژواک 
يک وکيل غور در پارلمان و برخى مردم ، دولت را متهم به بى توجهى در عرصه هاى امنيت و بازسازى به اين ولايت نموده ، ميگويند که امکان دارد اين ولايت  به يکى از مراکز عمدۀ نفوذ طالبان تبديل شود. حاجى قربان کوهستانى نمايندۀ مردم ولايت غور در ولسى جرگه به آژانس خبرى پژواک گفت که  بى توجهى دولت  به مناطق مرکزى بخصوص ولايت غور عواقب ناگوار در پى خواهد داشت و اين مسئله زمينه را براى  نفوذ طالبان در اين ولايت فراهم خواهد کرد. کوهستانى ادعا کرد : (( به طور مثال تحرکات طالبان از ولايات ارزگان و هلمند به   ولسوالى پسابند ولايت غور  از همين اکنون به چشم ميخورد و احتمال دارد که در صورت بى توجهى دولت، اين ولايت در بهار سال آينده به يکى از مراکز عمدۀ نفوذ طالبان تبديل شود.))
کوهستانى  مدعى است که نفوذ  طالبان در مناطق مرکزى   ميتواند خطر براى صفحات شمال نيز محسوب شود.حاجى قربان  اظهار تاسف نمود ميگويد که ، متاسفانه در دستگاه دولت و وزارتخانه ها بر خورد هاى قومى و منطقوى وجود دارد و  هر کس به فکر ولايت  و منطقۀ خود است  و عدالت رعايت نمى شود. قرار اظهارات کوهستانى، دربودجۀ سال آينده هيچ پروژه انکشافى در غور مدنظر گرفته نشده و مردم به شدت از اين وضع ناراضى اند. موصوف خواستار توجه جدى دولت و سازمانهاى بين المللى به ولايت غور شد و گفت که پروژه هاى انکشافى، اشتغال زايى ، سواد آموزى، صحت و آگاهى عامه از ضروريات مبرم مردم  غور است که بايد به آنها توجه جدى صورت بگيرد. همچنان محمد حسن حکيمى نمايندۀ انجمن جوانان ولايت غور ميگويد که غور ازطريق ولايات  ارزگان و هلمند مورد تهديد طالبان واقع شده ميتواند. اين درحاليست که  ولسوالى موسى قلعه هلمند که حدودچهار هفته قبل به تصرف طالبان در آمده تا حال در کنترول آنهاست و دولت باوجوديکه پلان بازپس گيرى ولسوالى را طرح نموده، تا حال موفق به تصرف مجدد آن نشده است . حکيمى متذکر شد که دولت در بخشهاى بازسازى و فراهم آورى کار به مردم توجه ندارد و برخى مردم ناگزير ميشوند بنابر همين دلايل ،  با طالبان  همکارى کنند. وى ادعا کرد که دولت به مناطق نا امن توجه ميکند و پروژه هاى بازسازى را تطبيق ميکند اما در غور که امنيت است، در فکر بازسازى نيست و اين وضع،  مردم را  مايوس ساخته است . محمد شريف قاضى زاده رييس بنياد تحصيلکرده هاى  غور نيز دولت را به بى توجهى در بخش بازسازى و پروژه هاى انکشافى متهم نموده ميگويد که اگر دولت اين مسئله را جدى نگيرد، مردم با مخالفين دولت خواهند پيوست . قاضى زاده  افزود که اقتصاد مردم ضعيف است، طالبان پول ميدهند و آنها مجبور خواهند شد که در صورت تداوم  بيکارى و تنگدستى اقتصادى، به طالبان روى آورند . اما مل پاسوال شاه جهان نوری قوماندان امنيه ولايت غور هرگونه نفوذ طالبان در اين ولايت را رد کرده و به آژانس خبرى پژواک گفت که  آنها بر اوضاع کاملاً مسلط اند. قوماندان امنيه ولايت غور افزود که نيروهاى امنيتى آماده اند که در برابر هر نوع تحرکات طالبان مقابله نمايند.  طالبان نيز اخيرا گفته اند که با آمدن فصل بهار حملات آنها عليه نيروهاى خارجى و دولت افغانستان افزايش خواهد يافت  . وزارت  امور داخله  نيز  از افزايش حملات مخالفين باآمدن فصل بهار در حوزه جنوبغرب به خصوص هلمند، خبر داده است . زمرى بشرى سخنگوى وزارت داخله، در کنفرانس  خبرى ٣ حوت در کابل نيز گفته بود که با وجود آمدن فصل بهار ، مشکل امنيتى در هلمند و ولايات همجوار آن يک اندازه افزايش مي يابد، ولى پوليس در مورد  آماده گى خاص  را روى دست گرفته است . وى افزودکه  بخشى از پلان  آماده گى آنها در بهار آينده ، تکميل نمودن ٢٠ هزار  پوليس کمکى ، مجهز ساختن پوليس در تمام ساحات به خصوص حوزه جنوبغرب ميباشد . همچنان دگروال تام کالينز (Col.Tom Collins ) سخنگوى نيروهاى حافظ صلح بين المللى به رهبرى ناتو، نيز با آمدن بهار، از افزايش حملات مخالفين خبر داده است .  ويس احمد برمک رييس عمومى برنامه همبستگى ملى  وزارت احياء و انکشاف دهات نيز ميگويد که برخى برداشت ها وجود دارد که اگر زمينه کار به مردم مساعد نشود امکان دارد فرصت ديگر پيدا شود و آنها از مخالفين دولت سلاح بگيرند. موصوف در مورد پروژه هاى بازسازى به آژانس پژواک گفت که  آنها  در سال ١٣٨٦ پلان توسعوى شامل ٧٨ ولسوالى جديد در سراسر کشور را که ولايت غور هم شامل آنست در نظر دارند. برمک افزود که پروژه هاى  کار در بدل غذا هم اکنون درغور جريان دارد و پروگرامهاى همبستگىملى در اين ولايت در حال توسعه ميباشد. وى علاوه کرد: (( غور يکى از ولايات دور افتاده بوده و در محراق توجه ما قرار دارد، ميکوشيم منابع مالى بيشتر  دريافت کنيم و توجه خاص به اين ولايت مبذول بداريم. ))
 
والی ولایت غور دوباره وارد چغچران شد.
 پنجشنبه 10 حوب 1385 برابر با اول مارچ 2007
شاه عبدالأ حد افضلی والی ولایت غور زمستان سخت امسال را خارج از ولایت غور سپری نمود .او که یک ماه قبل توسط طیاره حامل مواد کمکی بنیاد بیات چغچران را به قصد کابل ترک کرد یکشنبه گذشته دوباره وارد چغچران مر کز ولایت غور شد.مدت اقامت مسئولین غور در چغچران بیش از دوهفته نیست در حالیکه در خارج از غور بیش از یکماه دوام میکند این غیابت از وظیفه باعث شده تا هیچ کار در جهت باز سازی ولایت غور صورت نگیرد. ولایت غور تنها ولایتی است که در سرویس اخبار و نشرات داخلی وخارجی از بر نامه وانکشاف وپلان دران خبری نیست. در حالیکه همه روزه در ولایات دیگر کشور، مکاتب، شفاخانه ها، راه های مواصلاتی ،مؤسسات خیریه وپروژها ی انکشافی افتتاح میشود.وتیم های پی آر تی ملیونها دالر رل بخاطر باز سازی ولایات دیگر تخصیص میدهند.اما در غور تنها اخبار رفت وآمد مسئولین بلند رتبه آن به خانه ومحل وظیفه است وبس.
 
اوضاع امنیتی واداری ولسوالی چهارسده مبهم است .
جمعه 4 حوت 1385 برابر با 23 فبروری 2007
ولسوالی چهارسده در شمال غرب چغچران مر کز ولایت غور هفته گذشته به مشکلات امنیتی مواجه بود. این در حال بود که مردم محل از تخریب اراضی شان که کوکنار کشت شده بود جلوگیری کردند. در نتیجه مخالفت وتظاهرات مردم در برابر نیروهای امنیتی یک تن از افراد ملکی جان خود را از دست داد که باعث خشم مردم محیط شد.که به تعق��ب آن مردم ولسوال را تهدید به اخراج ازان ولسوالی نمودند.در نتیجه مداخلۀ هیئت إعزامی  از چغچران بریاست دیگروال زینل خان قائم مقام قوماندانی امنیه وضع آرام گذارش شده اما اوضاع همچنان شکننده است.
 
طالبان سرک های فرعی به استقامت غور را باز سازی کردند.
 جمعه 4 حوت 1385 برابر با 23 فبروری 2007
طبق گز ارش های واصله از مناطق تیوره وپسابند طالبان حاکم بر نوزاد وموسی قلعه سرک بادام مزار از استقامت نوزاد به طرف تیوره را باز سازی نموده اند. این سرک تا  چغمم  وار پتو مناطق مرزی ولسوالی تیوره تمدید شده است.تا هنوز معلوم نیست طالبان از باز سازی این سرک چه اهداف را دنبال میکنند.قابل یاد آوری است که طالبان هلمند مناطق وسیع را در امتداد مرز های ولایت غور به کنترول خود دارند. این مناطق عبارت اند از مناطق ولسوالی دراود ارزگان ولسوالی باغران  وبغنی  موسی قلعه  به استثنائی مراکز ولسوالی ها تمام مناطق ولسوالی سنگین  وکجکی  واشیر  گرم سیر تا سرحدات دلارام وگلستان فراه  مناطق بین نوزاد وگلستان فراه. این مناطق شرقا وغربا  حدود 300 کیلومتر وشمالا وجنوبا 80 کیلومتر را أحتوا میکند.