آرشیف

2022-5-13

جام غور

برای ۴۰۰ خانواده‌ی متضرر از خشک‌سالی در غور کمک های نقدی توزیع شد

مسئولان محلی طالبان در ولایت غور می‌گویند که برای چهارصد خانواده‌ی متضرر از فقر و خشک‌سالی در ولسوالی مرغاب این ولایت پول نقد و کیت‌های صحی توزیع کرده‌اند.

عبدالواحد حماس، سخن‌گوی والی طالبان در غور می‌گوید که این کمک‌های نقدی و صحی از سوی مؤسسه «اکشن اید» در همکاری با اداره‌ی امور مهاجرین و بازگشت‌کنندگان این ولایت توزیع شده است.

به‌گفته‌ی وی، برای هر خانواده‌ی متضرر از فقر و خشک‌سالی مبلغ ۲۳ هزار و ۵۸۰ افغانی پول نقد و کیت‌های صحی توزیع شده است.

باشندگان ولسوالی مرغاب ولایت غور از توزیع کمک‌های نقدی و کیت‌های صحی استقبال می‌کنند، اما روی کمک‌های بیشتر نهادهای کمک‌کننده برای مردم این ولایت تأکید می‌کنند.

فقر و خشک‌سالی در سال گذشته باشندگان ولایت غور را با چالش‌های گوناگون مواجه کرده است.