آرشیف

2018-5-15

جام غور

برای ۲۲ فامیل متاثر از جنگ و افراد دارای معلولیت مواد غذایی مساعدت شد

برای ۲۲ فامیل متاثر از جنگ، افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، مواد غذایی از جانب ریاست کار و امور اجتماعی آن ولایت، توزیع گردید.
گل احمد عثمانی، رییس کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین غور می گوید که مواد توزیع شده برای هر فامیل شامل آرد، روغن، برنج، لوبیا، نخود، دال، شکر، چای و عدس و همچنان مواد نظافتی صابون، پودر لباس شویی و مایع ظرف شویی بوده که به همکاری موسسه ماین پاکی ملل متحد برای نیازمندان، توزیع گردید.
موسسه ماین پاکی ملل متحد قبل از این نیز کمک های غذایی و غیر غذایی را از طریق ریاست کار و امور اجتماعی برای قربانیان جنگ، افراد دارای معلولیت ورثه شهدا توزیع نموده بود.
 
سه شنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۱۵ می ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور