آرشیف

2020-7-30

جام غور

برای ۱۶۶ فامیل بیجا شده در غور بیشتر از ۲.۵ میلیون افغانی پول نقد مساعدت شد
 
مسوولان اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان غور می گویند که در طی دو روز گذشته برای ۱۶۶ فامیل بیجا شده از جنگ و نا امنی در غور، مبلغ (۲۵۶۰۰۰۰) دو میلیون و پنجصد و شصت هزار افغانی پول نقد را توزیع نمودند.
 
عبدالرؤف غفوری، آمر مهاجرین و عودت کنندگان غور به بخش خبر وبسایت جام غور گفت:" این مبلغ پول به تناسب وضعیت اقتصادی فامیل های بیجا شده توزیع گردیده که برای ۸۲ فامیل، هر فامیل ۲۲ هزار افغانی و برای ۸۴ فامیل دیگر، فی فامیل ۹ هزار افغانی در نظر گرفته شده بود".
آقای غفوری افزود، این فامیل ها به دلیل جنگ و نا امنی ها از ولسوالی های چهارسده، شهرک و منطقه میدان بره خانه مربوط فیروزکوه بیجا و در نواحی مختلف شهر فیروزکوه جابجا شده بودند که بعد از سروی موسسات همکار با همآهنگی آنان مستحق کمک شناخته شده و در دو مرحله برای آنان پول نقد توزیع گردید.
قابل ذکر است که این مبلغ پول از جانب موسسه ACTED با همآهنگی آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان غور برای فامیل های مستحق تهیه و توزیع گردید.
 
چهارشنبه ۸ اسد ۱۳۹۹ برابر است با ۲۹ جولای ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور