آرشیف

2018-10-18

جام غور

برای ۱۳ تن ورثه شهدا و زخمیان حوادث جنگی کمک نقدی صورت گرفت

برای ۱۳ تن از ورثه شهدا و زخمیان حوادث جنگی در ولایت غور کمک نقدی صورت گرفت.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که برای هر ورثه شهید و زخمی به ترتیب یکصدهزار و پنجاه هزار افغانی مساعدت نقدی حکومت توزیع گردید.
این مساعدت ها روز چهارشنبه (۲۵ میزان ۹۷) توسط حبیب الله راد منش، معاون والی غور و مولوی دین محمد عظیمی، مشاور ریاست اجرائیه، برای مستحقین توزیع گردید.

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷برابر است با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور