آرشیف

2021-1-3

جام غور

برای ۱۰۵ خانواده بیجاشده در چهار ولسوالی غور پول نقد توزیع شد
عبدالروف غفوری امر امور مهاجرین و بازگشت کنندگان غور می گوید که برای ۷۵ خانواده بیجاشده در ولسوالی ساغر، ۲۱ خانواده در ولسوالی دولینه، ۸ خانواده در ولسوالی تولک و یک خانواده آواره در ولسوالی شهرک این ولایت پول نقد توزیع شده است.
به گفته وی، برای هر خانواده بیجاشده مبلغ ۴۲۰۰۰ افغانی پول نقد از سوی موسسه اکتید در همکاری با ریاست امور مهاجربن غور توزیع شده است.
امر امور مهاجرین و بازگشت کنندگان غور می گوید که این خانواده ها در اثر جنگ و خشونت های جاری مناطق اصلی شان را ترک کرده و به مناطق امن ولسوالی های یاد شده رفته اند.
جنگ و خشونت های دشمنان صلح در سال جاری شماری زیاد از باشندگان ولایت غور را مجبور به ترک مناطق اصلی شان کرده است.