آرشیف

2017-11-1

جام غور

برای نخستین بار یک بانو در غور نمایشگاه هنری برگزار کرد

بانو داکتر عزیزه کمال زاده برای نخستین بار نمایشگاه هنری "نقاشی، خطاطی و صنایع دستی" را در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، برگزار نمود.
بانو کمال زاده هدف برگزاری این نمایشگاه را تشویق زنان در عرصه های هنر نقاشی و تولید صنایع دستی عنوان میکند.
وی می گوید که استعداد های شایسته ی برای پیشبرد هنر نقاشی، خطاطی، طراحی لباس و تولید صنایع دستی در غور وجود دارد، اما بی توجهی دولت در عرصه تشویق و رشد هنری زنان کمرنگ بوده است.
 
چهارشنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۲ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور